Přeskočit na obsah

Podpora sebeobrany žáků na základních školách ve Zlínském kraji

Cílem programu je podpořit realizaci vzdělávacích kurzů v oblasti sebeobrany a reálné sebeobrany se zaměřením na žáky 6. – 9. tříd základních škol na území Zlínského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 1. 2022 do 16. 3. 2022 do 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Základní školy se sídlem ve Zlínském kraji všech zřizovatelů vyjma organizací zřizovaných Zlínským krajem dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem programu je podpořit realizaci vzdělávacích kurzů v oblasti sebeobrany a reálné sebeobrany se zaměřením na žáky 6. – 9. tříd základních škol na území Zlínského kraje.
 • Důvodem poskytnutí dotace je záměr zvýšit aktivní a pasivní schopnost sebeobrany na území Zlínského kraje u dotčené cílového skupiny. Účastníci kurzu se seznámí se základními principy bezpečného chování, získají schopnost vyhodnotit a správně vyřešit krizovou situaci a naučí se ovládat praktické prvky fyzické sebeobrany.
 • V rámci uvedené poskytnuté dotace se očekává, že se u žáků podpořených škol zvýší povědomí o tom, jak se chovat v krizových situacích a současně se zvýší zájem o aktivní přístup k pohybu, zdravý způsob života a vhodné trávení volného času.

Forma a výše podpory:

 • Celková předpokládaná částka určená pro Program je 1 500 000 Kč.
 • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
 • Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v Programu předložit maximálně 1 Žádost.
 • Realizace projektu může být zahájena nejdříve dne 1. 1. 2022.
 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu je stanoveno na 31. 1. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru