Přeskočit na obsah

Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj vyhlašuje dotační program na podporu organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu. Je zde podporována především organizovaná celoroční činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti tělovýchovy a sportu, dále také dotace na pořádání a organizování sportovních akcí, soustředění a sportovních soutěží zejména pro děti a mládež zaměřených na reprezentaci a propagaci Plzeňského kraje a další aktivity.

Příjem žádostí:

 • Žádost lze podávat do 18. února 2015.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby.
 • Fyzické osoby podnikající.
 • Právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíle tohoto Programu a souvisí s předmětem podpory.
 • Příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora pravidelné organizované celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže.
 • Podpora organizacím, které pravidelně v průběhu roku zajišťují sportovní činnost dětí a mládeže, odborně a organizačně řídí a podporují činnost spolků, zabezpečují činnost družstev talentovaných dětí a mládeže a talentovaných jednotlivců soutěžících na krajské, republikové
  a mezinárodní úrovni.
 • Podpora při pořádání a organizování sportovních akcí, soustředění a sportovních soutěží zejména pro děti a mládež zaměřených na reprezentaci a propagaci Plzeňského kraje, pořádání sportovních akcí celostátního a mezinárodního významu.
 • Podpora reprezentačních výběrů startujících za Plzeňský kraj, reprezentantů České republiky, kteří mají trvalé bydliště na území Plzeňského kraje.
 • Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže zaměřených na sportovní a tělovýchovnou činnost, podpora propagace sportu a jeho pozitivního působení na hodnotovou orientaci dětí a mládeže, soutěživost, rozvoj a zachování všesportovní zdatnosti dětí, mládeže a dospělých.
 • Podpora materiálně technického vybavení sportovních organizací, příspěvek  na náklady spojené s provozem a údržbou objektů sloužících k provozování pravidelné sportovní činnosti, podpora spolkové činnosti.
 • Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže s handicapem, vytváření vhodných podmínek pro sport a zájmové aktivity dětí, mládeže a osob s handicapem.
 • Podpora pedagogické činnosti, akcí a aktivit s tím spojených.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podílu dotace/příspěvku na celkových nákladech projektu může činit až 100 %.
 • Finanční prostředky jsou poskytovány jako neinvestiční.

Specifika a omezení:

 • Z dotace/příspěvku nelze hradit:
  • Výdaje na občerstvení, pohoštění, stravné/stravu a dary,
  • úhradu DPH, pokud je příjemce plátcem DPH a uplatňuje odpočet — část nákladů odpovídající DPH není možné hradit z poskytnuté dotace,
  • výdaje na úhradu členských poplatků ve střešních, zahraničních nebo nadnárodních organizacích,
  • výdaje na financování podnikatelských nebo výdělečných aktivit,
  • výdaje, u kterých nelze prokazatelně doložit, že byly využity v rámci projektu,
  • výdaje na úhradu nákladů spojených s použitím soukromých vozidel,
  • krytí investičních nákladů (např. zařízení kanceláří, kluboven, stavební nebo jiné investice),
  • úhradu pojištění, pokut, nákladů sankčního charakteru,
  • výdaje, které nelze účetně doložit.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru