Přeskočit na obsah

Podpora včelaření v Pardubickém kraji

Dotační program je určen začínajícím a stávajících včelařů, fyzickým osobám s trvalým bydlištěm na území Pardubického kraje. Poskytnuté prostředky řeší problémy s obnovou včelstev v souvislosti s prokázanou otravou včelstev vzniklou v důsledku použití chemických přípravků na ochranu a ošetřování porostů a rostlin, pokud nebyl zjištěn viník otravy.

Příjem žádostí:

 • Termín pro podání přihlášek do dotačního programu je od 3. 1. 2022 do 31. 1. 2022.

Příjemci podpory:

 • A Dotační program je určen začínajícím včelařům, fyzickým osobám s trvalým bydlištěm na území Pardubického kraje.
 • B Dotační program je určen fyzickým osobám — zájmovým včelařům, jejichž bydliště i stanoviště včelstev se nachází na území Pardubického kraje.
 • C Dotační program je určen fyzickým osobám — zájmovým včelařům, jejichž bydliště i stanoviště včelstev se nachází na území Pardubického kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • A. Dotační podtitul Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2022.
 • B. Dotační podtitul Obnova úlů v souvislosti s nařízenou likvidací úlů v ohnisku nákazy moru včelího plodu.
 • C. Dotační podtitul Obnova včelstev v souvislosti s prokázanou otravou včelstev vzniklou v důsledku použití chemických přípravků na ochranu a ošetřování porostů a rostlin, pokud nebyl zjištěn viník otravy.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu: 525 000 Kč pro rok 2022 – celkem pro všechny tři dotační podtituly.
 • A Minimální výše grantu je stanovena na 12 000 Kč na jednoho žadatele.
 • Maximální výše grantu je stanovena na 15 000 Kč na jednoho žadatele.
 • Finanční spoluúčast žadatele nejméně 30 %.
 • B Minimální částka pro poskytnutí dotace je stanovena na 1 900 Kč.
 • Pro výpočet výše podpory je stanovena maximální cena za každý jeden nový nástavkový úl částkou 2 700 Kč.
 • Finanční spoluúčast žadatele nejméně 30 %.
 • C Příspěvek na pořízení nových včelstev ve výši vynaložených pořizovacích nákladů na nákup obnovovaných včelstev (silné hotové včelstvo nebo oddělek s mladou matkou), a to nejvýše do částky 1 400 Kč za jedno obnovované včelstvo.
 • Finanční spoluúčast žadatele nejméně 30 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem nemůže být: 
  • žadatel, který čerpal nebo čerpá dotaci na shodný předmět z jiných veřejných zdrojů,
  • ten, kdo má nevypořádané závazky vůči státu a Pardubickému kraji,
  • ten, komu v době podání žádosti, nebo v uplynulých třech letech byl na jeho majetek prohlášen konkurz, bylo potvrzeno nucené vyrovnání nebo komu byl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, je proti němu veden výkon rozhodnutí nebo je v úpadku či v likvidaci.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

2 komentáře na “Podpora včelaření v Pardubickém kraji”

 1. Dobrý den, ráda bych se zajímala o chov včel. Zaujala mě nabídka podpora začínajících včelařů v pardubickém kraji pro rok 2016. Můžete Nepodnikám v zemědělství, včely jsem nikdy neměla. Trvalý pobyt mám v Pardubickém kraji.
  Děkuji.
  Dana Holubová, Nádražní 145, 569 42 Chornice, tel. 704495748

  1. Dobrý den,
   ano, je zde nyní možné žádat o příspěvek pro začínající včelaře. Je však nutné splnit několik dalších podmínek. Žadatel musí být veden zkušeným včelařem, být schopen provozovat včelařství minimálně po dobu tří let od podpisu smlouvy, dodržovat zákonné i podzákonné veterinární právní normy v oblasti chovu včel, není dovoleno souběžné včelaření mezi manželi. Kontaktní osoba pro program je Ing. Martin Vlasák, Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, tel.: 466 026 464, fax: 466 026 429, e‑mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz.

   S pozdravem, LT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru