Přeskočit na obsah

Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury v Jihočeském kraji

Cílem programu je řešení problémů s odkanalizováním v obcích a čištěním odpadních vod, protože způsob čištění těchto vod významnou měrou ovlivňuje kvalitu podzemních i povrchových vod, a tím i kvalitu krajiny a přírodního prostředí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 26. 2. 2024 do 12. 3. 2024 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce do 2 000 obyvatel.
 • Dobrovolné svazky obcí — platí pro členy svazku do 2 000 obyvatel.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1 Výstavba kanalizace a obnova kanalizace v lokalitě s uceleným kanalizačním systémem sloužícím pro veřejnou potřebu. Opatření je investičního nebo neinvestičního charakteru.
 • Opatření č. 2 Výstavba a obnova vodovodů, souvisejících objektů a úpraven vod. Opatření je investičního nebo neinvestičního charakteru.
 • Opatření č. 3 Výstavba a intenzifikace čistíren odpadních vod. Opatření je pouze investičního charakteru.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka, která je pro 1. výzvu dotačního programu na rok 2023 k dispozici, činí 30 mil. Kč.
 • Výše grantu v programu Kanalizace je 200 – 3 mil. Kč.
 • Výše grantu v programu Vodovody, související objekty a úpravny vody je 200 – 3 mil. Kč.
 • Výše grantu v programu  ČOV je 200 – 3 mil. Kč.
 • Minimální požadovaná spoluúčast je 30 %.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

2 komentáře na “Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury v Jihočeském kraji”

 1. Milli Trlidová

  Dobrý den,
  chtěla jsme se zeptat,zda můžeme přihlásit i naší studánku, která nutně potřebuje rekonstrukci.V naší části chatové není zavedená obecní voda a tato studánka je jediným zdrojem pitné vody pro všechny.Chodi tam i děti z místních skupin a táborů.Jsme na Jižní Moravě v Osvětimanech. Děkuji vám za odpověď.

  S úctou

  Milli Trlidová

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   tato výzva je určena pouze pro území Jihočeského kraje a věnuje se vodohospodářské infrastruktuře. Doporučila bych vám se obrátit na kontaktní osobu dotačního programu pro poskytování dotací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Cílem dotačního programu je finanční podpora neinvestičních a investičních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) nevládních neziskových organizací, obcí Jihomoravského kraje, škol, jejichž zřizovatelem není Jihomoravský kraj, a dobrovolných svazků obcí se sídlem v Jihomoravském kraji. V minulosti již na podporu obnovy studánky z tohoto dotačního titulu JMK přispěl. Příjem žádostí na rok 2024 již proběhl, ale je možné se připravit na další výzvu, která by měla být vyhlášena na podzim. Kontaktní osoba: Ing. Andrea Putnová; putnova.andrea@jmk.cz; 541 652 332.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru