Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun

shutterstock_107814275.jpg
Share Button

Cílem dotačního programu je podpora neziskových aktivit v oblasti sportu, zejména celoroční práce s dětmi a mládeží a sportovní reprezentace města, realizovaných na území města, nebo i mimo něj, pokud přispívají k propagaci města

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci s předepsanými přílohami musí být předložena od 4. 1. 2021 nejpozději do 18. 1. 2021 do 10.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci v oblasti podpory A – spolek, který má sídlo nebo fungující pobočku na území města, je zapsán ve veřejném rejstříku, má podle svých stanov sportovní nebo tělovýchovnou činnost jako svou hlavní činnost a tuto činnost vykonává na území města a pro jeho občany jako celoroční činnost (min. 10 kalendářních měsíců v kalendářním roce).
 • Žadatelem o dotaci v oblasti podpory B – právnická osoba nebo fyzická osoba, která má sídlo nebo trvalý pobyt na území města a při svých  sportovních aktivitách reprezentuje nebo propaguje město.

Typy podporovaných projektů:

 • A – dlouhodobá systematická činnost s dětmi a mládeží v oblasti sportu.
 • B – nadstandardní reprezentace města.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na dotace na sportovní činnost pro rok 2021 se rozdělí na tyto části podle jednotlivých oblastí podpory:
  • a) 90 % z celkové dotace na dlouhodobou systematickou činnost s dětmi a mládeží v oblasti sportu (oblast podpory A); objem takto vyčleněných finančních prostředků bude dále rozdělen podle kritérií uvedených v odst. 7.2.1 dotačního programu,
  • b) 10 % z celkové dotace na nadstandardní reprezentaci města (oblast odpory B), přičemž z této části se vyčlení 20 % na dotace na základě individuálního hodnocení výsledku umístění žadatele v daném sportu. V případě nevyčerpání celé částky vyčleněné na dotace na základě individuálního hodnocení se o nevyčerpanou částku navýší částka určená k rozdělení mimo individuální hodnocení.

Specifika a omezení:

 • O dotace v oblasti podpory A – dlouhodobá systematická činnost s dětmi a mládeží v oblasti sportu mohou subjekty žádat jen na sportovce, kteří mají trvalý pobyt v okrese Beroun a prokazatelně se zúčastňují dané sportovní aktivity min. 1x týdně po dobu nejméně 4 měsíců, mají tedy zaplaceno min. 4měsíční členské příspěvky za navštěvování dané aktivity.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>