Přeskočit na obsah

Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun

Cílem dotačního programu je podpora neziskových aktivit v oblasti sportu, zejména celoroční práce s dětmi a mládeží a sportovní reprezentace města, realizovaných na území města, nebo i mimo něj, pokud přispívají k propagaci města.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci s předepsanými přílohami musí být předložena od 2. 1. 2023 nejpozději do 13. 1. 2023 do 10.00 hod. 

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci v oblasti podpory A — spolek, který má sídlo nebo fungující pobočku na území města, je zapsán ve veřejném rejstříku, má podle svých stanov sportovní nebo tělovýchovnou činnost jako svou hlavní činnost a tuto činnost vykonává na území města a pro jeho občany jako celoroční činnost (min. 10 kalendářních měsíců v kalendářním roce).
 • Žadatelem o dotaci v oblasti podpory B — právnická osoba nebo fyzická osoba, která má sídlo nebo trvalý pobyt na území města a při svých  sportovních aktivitách reprezentuje nebo propaguje město.

Typy podporovaných projektů:

 • A — dlouhodobá systematická činnost s dětmi a mládeží v oblasti sportu.
 • B — nadstandardní reprezentace města.

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města a dotace na sportovní činnost pro rok 2023 činí 5 mil. Kč.
 • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na dotace na sportovní činnost pro rok 2023 se rozdělí na tyto části podle jednotlivých oblastí podpory: 
  • a) 90 % z celkové dotace na dlouhodobou systematickou činnost s dětmi a mládeží v oblasti sportu (oblast podpory A); objem takto vyčleněných finančních prostředků bude dále rozdělen podle kritérií uvedených v odst. 7.2.1 dotačního programu,
  • b) 10 % z celkové dotace na nadstandardní reprezentaci města (oblast odpory B), přičemž z této části se vyčlení 20 % na dotace na základě individuálního hodnocení výsledku umístění žadatele v daném sportu. V případě nevyčerpání celé částky vyčleněné na dotace na základě individuálního hodnocení se o nevyčerpanou částku navýší částka určená k rozdělení mimo individuální hodnocení.

Specifika a omezení:

 • O žádostech o poskytnutí dotace bude rozhodnuto do 31. 3. 2023. V odůvodněném případě může orgán města, který je oprávněn rozhodnout o poskytnutí dotace (zastupitelstvo města nebo rada města), rozhodnout o prodloužení tohoto termínu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru