Přeskočit na obsah

Praha 6 OTEVŘENÝ SVĚT — 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

Cílem programu je podpora školních aktivit se zahraničními partnery, realizace společných projektů a účast v soutěžích a výměnných pobytech.

Příjem žádostí:

  • Žádost o podporu od 20. 06. 2022 do 03. 10. 2022.

Příjemci podpory:

  • Mateřské a základní školy zřízené MČ Praha 6.

Typy podporovaných projektů:

  •  Podpora školních aktivit se zahraničními partnery, realizace společných projektů a účast v soutěžích a výměnných pobytech.

Forma a výše podpory:

  • Pro mateřské a základní škol y, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6 na pokrytí nákladů spojených s aktivitami školy v oblasti mezinárodní spolupráce do výše až 70 %.

Specifika a omezení:

  • Podmínky pro poskytnutí dotace:
  • Vyplnění elektronické žádosti a projektu s popisem aktivit, informacemi o realizaci obdobných aktivit a finanční rozvahou (položkový rozpočet, výše požadavku, ostatní zdroje financování). Elektronickou žádost je třeba následné vytisknout, podepsat, naskenovat a vložit jako elektronickou přílohu k žádosti v modulu Elektronické dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru