Přeskočit na obsah

ROP SČ 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy vyhlásila výzvu s cílem podpořit budování a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj vybraných forem CR na území Středních Čech, zlepšit informovanost turistů a návštěvníků a zvýšit atraktivitu turistických destinací, na území Středních Čech. Celková alokace finančních prostředků pro tuto výzvu je 30 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí o dotaci bude ukončen dne 9. 1. 2015 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Organizace zřizované a zakládané obcemi.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Veřejné nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Budování nových turistických stezek (např. pěší turistické stezky a turistické okruhy, naučné stezky, hippostezky), součástí projektu může být značení, osázení informačními tabulemi a mapami, pořízení mobiliáře, vybudování či rekonstrukce vyhlídek, rozhleden.
 • Budování nových cyklostezek a cyklistických tras s využitím pro cestovní ruch (tzn. nikoli pro každodenní dopravu místních obyvatel), součástí projektu může být značení, osázení informačními tabulemi a mapami, pořízení mobiliáře, zřízení půjčoven kol a zajištění cykloservisu (vč. vybavení).
 • Rozvoj a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu (budování přístavišť pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu, budování tábořišť vč. sportovního zázemí, sociálních zařízení, infobodů/recepcí a menších stravovacích zařízení a podobně, budování navigačních systémů, pořízení vybavení pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu (vč. např. nákupů lodí), výstavba čerpacích stanic pro rekreační lodě).
 • Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek alespoň regionálního významu se záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury (např. muzea, informační centra, ubytování).
 • Výstavba, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího CR (např. skanzeny, muzea, návštěvnická centra, galerie a obdobná zařízení), vč. pořízení zařízení a vybavení objektů pro potřeby poznávacího CR (např. pořízení vitrín, osvětlení, bezpečnostní zařízení, tvorba expozice vyjma pořízení exponátů).
 • Zřízení, rozšíření a modernizace jednotného informačního systému v turistické destinaci, vč. výstavby, rekonstrukce a vybavení informačních center, pořízení navigačních, orientačních a elektronických/internetových systémů, certifikace IC.
 • Výstavba a rekonstrukce přístupových komunikací a cest navazujících na atraktivitu či infrastrukturu CR řešenou v projektu.
 • Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch navazujících na atraktivitu či infrastrukturu CR řešenou v projektu.
 • Terénní úpravy (vč. osázení zelení, houpačkami, pískovišti).
 • Propagace turistických stezek (např. mapy).
 • Propagace cyklostezek, cyklistických tras (např. mapy) a certifikace Cyklisté vítáni. V případě, že se žadatel zaváže k certifikaci „Cyklisté vítáni“, musí být tato provedena nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu.
 • Investice směřující k energetickým úsporám.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace je 30 000 000 Kč.
 • Minimální výše způsobilých výdajů na jeden projekt je 3 000 000 Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena.
 • Maximální míra dotace je 70 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Program je určen pro území Středočeského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru