Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

SFŽP Výzva č. SGS-4 „Reine“ – Norské fondy 2014–2021

nature-3289812__340
Share Button

Dotace na realizaci informačních a vzdělávacích aktivit v ochraně životního prostředí zaměřené na oblast ochrany ekosystémů, ovzduší, vod či změnu klimatu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 12. 2020 do 15. 2. 2021.

Příjemci podpory:

 • Všechny české právnické osoby – veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby v České republice.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program se zaměřuje na následující typy aktivit:
  • Tvorba odborných a populárně-naučných výstupů za účelem jejich prezentování prostřednictvím sdělovacích prostředků s velkým počtem oslovených příjemců (masmédia) – rozhlasové pořady, dokumentární filmy.
  • Tvorba populárně-naučných publikací tištěných či elektronických.
  • Realizace kurzů, workshopů, školení, seminářů a přednášek pro odbornou veřejnost, přednášky pro školy a školská zařízení, environmentálně zaměřené školní projekty a obdobné aktivity, u kterých dochází k prokazatelnému aktivnímu zapojení účastníků a jejich proškolení (veřejná správa a samospráva zejména v municipalitách, pracovníci malých a středních podniků, zemědělci, strážci přírody apod.).
  • Realizace workshopů, seminářů, přednášek či soutěží pro širokou veřejnost se zaměřením na její specifické skupiny, které přicházejí do kontaktu se zvolenými tematickými oblastmi (specifické skupiny veřejnosti).
  • Ostatní osvětové aktivity, kampaně na zvyšování povědomí a jejich různé formy (včetně digitálních), které se zaměřují na podporované oblasti Programu.
 • Program musí být zaměřen na následující témata:
  • Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech.
  • Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší.
  • Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod.
  • Zmírňování změny klimatu a adaptace na změnu klimatu na lokální úrovni.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 130 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 300 000 CZK.
 • Maximální míra podpory projektu činí 90 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Fyzické osoby nejsou oprávněnými žadateli.
 • V rámci této výzvy není stanovena minimální doba trvání realizace projektu, projekty však musí být ukončeny do 30. 6. 2023, což je nejzazší termín způsobilosti projektových výdajů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>