Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kulturní činnost

Městys Borotín – Dotační program – Podpora činnosti spolků

football-4544858__340

Dotace na podporu spolků působících v oblasti kultury, tělovýchovy a sportu, práce s mládeží, vzdělávání a vědy, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

Město Pelhřimov – Kulturní činnost

Conductor directing symphony orchestra with performers on background.

Cílem programu je podpora účelného trávení volného času s aktivním zapojením široké veřejnosti, rozvoj a zkvalitňování podmínek volnočasových aktivit.

Město Sušice – Grantový program v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání

Young teacher with children on nature field trip

Dotace na podporu aktivní činnosti co největšího počtu občanů města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání. Nabídnout dětem a mládeži kvalitní využití volného času a odpoutat je od negativních prvků společnosti.

MO Plzeň 7 – Radčice – Podpora kultury a kulturních aktivit

Conductor directing symphony orchestra with performers on background.

Dotace na podporu pravidelné i jednorázové společenské kulturní činnosti vyplňující volný čas a podílející se na zlepšení kulturního života občanů městského obvodu Plzeň 7 – Radčice.

Město Mikulov – Podpora rozvoje v oblasti kultury

Conductor directing symphony orchestra with performers on background.

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální nebo neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů (hudby, tance, divadla, výtvarného umění, folklóru a uměleckých řemesel) s cílem uchování kulturního dědictví a prezentace města doma i v zahraničí.

Město Veltrusy – Grantový program města Veltrusy pro poskytování dotací z rozpočtu města

music-3607933__340

Dotace se poskytují na kulturní, společenské akce a na obecně prospěšnou činnost v oblasti sportu, dětí a mládeže.

Dotační program na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů na území statutárního města Plzeň

shutterstock_96765793.jpg

Rezidence poskytují prostor pro individuální i týmovou uměleckou práci. Projekt uměleckých tvůrčích rezidencí je místem pro setkávání umělců. Nabízejí prostor pro vytváření kontaktů mezi zdejším uměleckým prostředím a umělci z celého světa.

Město Kostelec nad Orlicí – Kultura mládeže i dospělých

Conductor directing symphony orchestra with performers on background.

Dotace na podporu oblasti kulturních a kulturně vzdělávacích aktivit mládeže i dospělých, oživení kulturně společenského života ve městě.

Město Uherské Hradiště – Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu

folklore-996388__340

Dotace na  podporu subjektů vyvíjející aktivity v oblasti rozvoje kultury, v souladu s kulturní politikou města Uherské Hradiště, a to především podpora kulturních aktivit, estetické výchovy dětí a mládeže, naplňování kulturních a společenských potřeb občanů.

MAS Region HANÁ – Programový rámec PRV

napoli-bread-1614188__340

Dotace na podporu sociálního začleňování, snižování chudoby a podporu hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních míst.