Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na kulturu

MAS Vizovicko a Slušovicko – Programový rámec PRV

czech-4250760__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj  oblasti obnovy vesnic ve venkovských oblastech, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Grantový program MAS Zlatá cesta, o. p. s. na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací

bike-775799__340

Dotace na podporu spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity nestátních neziskových organizací na území působnosti MAS s cílem obohatit kulturní a společenský život obyvatel v těchto obcích.

MAS Rozkvět – Výzva pro operaci 19.2.1. v PRV

pelhrimov-1815909__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Hl. m. Praha – Program podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2023 a pro víceleté dotace na léta 2024 – 2027

shutterstock_55698064.jpg

Hlavní město Praha vyhlašuje Program podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace pro rok 2022 a pro víceleté dotace na léta 2023 – 2026. 

MK ČR – Česká knihovna

shutterstock_154681289.jpg

Česká knihovna je projekt Ministerstva kultury podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře pro veřejné profesionální a vybrané vysokoškolské knihovny.

MK ČR – Národní plán obnovy – Status umělce – Výzva č. 1/2022, Mobilita I

Conductor directing symphony orchestra with performers on background.

Dotace na rozvoj a obnovu KKS, zejména posílit kompetence, odbornost a propagaci odborných pracovníků z oblasti KKS a rozšířit sítě jejich zahraniční spolupráce prostřednictvím projektů SPO zaměřených na pořádání prezentací české kultury na významných mezinárodních přehlídkách, festivalech a veletrzích v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění a literatury a v rámci studijních pobytů a tvůrčích rezidencí v zahraničí.

MAS Šumavsko, z. s. pro operaci 19.2.1. v PRV

shutterstock_156844055.jpg

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti.

MAS Mezi Úpou a Metují – Programový rámec PRV

PRV_Oldriska-300x180

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Město Hradec Králové – Dotační program Calendarium Regina

integrovany regionalni operacni program

Program je zaměřen na podporu nejvýznamnějších kulturních, sportovních a společenských aktivit, které svým charakterem přispívají k rozvoji kulturního, sportovního a společenského ducha města Hradec Králové. Tím zvyšují kvalitu života jeho obyvatel, významně prezentují dobré jméno města a přispívají k rozvoji cestovního ruchu.

MAS Šumperský venkov – Programový rámec PRV

cesta

Dotace má za cíl zvýšit environmentální a společenské funkce lesa s podporou činností využívajících společenský potenciál lesů, posílení rekreační funkce lesa.