Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na kulturu

Podpora postupových soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit v Libereckém kraji

folklore-996388__340

Účelem podpory je zajistit kvalitní pořádání postupových přehlídek a soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit v Libereckém kraji.

Město Olomouc – Mikrogranty

olomouc-1705628__340

Dotace na podporu rozvoje nových kulturních aktivit, podpora mladých talentů, rozvoj rozmanité kulturní nabídky na území Města Olomouce.

Město Olomouc – Festivaly

shutterstock_55698064.jpg

Dotace na podporu kulturního a společenského života ve městě, zachování, rozvoj a udržitelnost rozmanité kulturní nabídky města Olomouce, oživování veřejného prostoru pro obyvatele i návštěvníky města Olomouce.

Město Olomouc – Činnost kulturních organizací

folklore-996388__340

Dotace na podporu celoroční činnosti a provozu kulturních organizací ve městě Olomouci.

Nadační fond společnosti Tesco ve spolupráci s NROS – 7. kolo grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme

hockey-2274221__340

Nadační fond společnosti Tesco ve spolupráci s NROS vyhlašuje 7. kolo grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Program je zaměřen na podporu malých veřejně prospěšných projektů nestátních neziskových organizací a příspěvkových organizací po celé České republice. Jeho cílem je podpora udržitelného rozvoje a přispění ke zlepšení kvality života v České republice.

Město Ústí nad Orlicí – Podpora kulturních aktivit

folklore-996388__340

Dotace na vytváření kulturního a společenského prostředí rozšiřováním a zkvalitňováním nabídky kulturních, volnočasových aktivit a společenských akcí, udržování dlouhodobých kulturních tradic a to opakovanými a jednorázovými projekty, podpora talentovaných jednotlivců, podpora volnočasových aktivit se zaměřením především na kulturní oblast.

OPZ – 006 – PRO – Prorodinná opatření – MAS Šumperský venkov

kids-1093758__340

Dotace na podporu tvorby nových a zkvalitnění současných služeb, které pomáhají pracujícím rodičům s péčí o děti, usnadňují dřívější návrat do profesního života (ať už formou celého nebo částečného úvazku), a zabraňují sociálnímu vyloučení rodičů malých dětí.

Kreativní Evropa – MEDIA – Podpora vývoje – Jednotlivé produkty

camera-1867184__340

Dotace na podporu producentské a scenáristické přípravy audiovizuálních děl je určena nezávislým produkčním společnostem s omezenou finanční kapacitou, které chtějí investovat do vývoje jednoho projektu, ale mají již za sebou alespoň jedno vyprodukované a distribuované dílo.

Kreativní Evropa – MEDIA – Podpora online distribuce

business-3152586__340

Cílem podpory online distribuce je podpora marketingu, brandingu a distribuce evropských audiovizuálních děl na VoD platformách, podpora spolupráce evropských VoD platforem a podpora inovativních strategií a online nástrojů pro distribuci a propagaci evropských audiovizuálních děl.

MEDIA – Platformy pro inovaci kulturního obsahu

film-1668918__340

Dotace na na podporu inovací a nových technologií v oblasti tvorby, distribuce a propagace evropského obsahu a spolupráce mezi různými obory (film, hudba, vydavatelství, multimédia atd.).