Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na kulturu

Městská část Praha 17 – Poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury

runner-888016__340

Zastupitelstvo městské části Praha 17 schválilo vyhlášení dotačního řízení na poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury.

Středočeský fond kultury a obnovy památek

retail-3205035__340

Obnova kulturních památek je v roce 2020 prioritou téma Náhle vzniklé havárie. Podpora zahrnuje projekty, které splňují alespoň některé z následujících kritérií: tradice, reference o subjektu, kvalita projektu, vícezdrojové financování, objekt je vedený v seznamu ohrožených památek, naléhavost opravy, připravenost projektu, rozpracovanost opravy památky, finanční zajištění, využití památky po opravě, význam památky v regionu, krajinná dominanta památky nebo památka dotvářející urbanistické prostředí a uchování památkové hodnoty.

Kraj Vysočina – Program na podporu pořádání krajských postupových přehlídek a národních přehlídek v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit

classical-music-1838390__340

Dotace na podporu tradic českého neprofesionálního umění a české lidové kultury se zaměřením na tvůrčí zpracování jednotlivých činností a rozvoj estetické tvořivosti, a to z důvodu zachování kulturních hodnot vycházejících z tradic regionu.

Podpora postupových soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit v Libereckém kraji

folklore-996388__340

Účelem podpory je zajistit kvalitní pořádání postupových přehlídek a soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit v Libereckém kraji.

Město Olomouc – Mikrogranty

olomouc-1705628__340

Dotace na podporu rozvoje nových kulturních aktivit, podpora mladých talentů, rozvoj rozmanité kulturní nabídky na území Města Olomouce.

Město Olomouc – Festivaly

shutterstock_55698064.jpg

Dotace na podporu kulturního a společenského života ve městě, zachování, rozvoj a udržitelnost rozmanité kulturní nabídky města Olomouce, oživování veřejného prostoru pro obyvatele i návštěvníky města Olomouce.

Město Olomouc – Činnost kulturních organizací

folklore-996388__340

Dotace na podporu celoroční činnosti a provozu kulturních organizací ve městě Olomouci.

Nadační fond společnosti Tesco ve spolupráci s NROS – 7. kolo grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme

hockey-2274221__340

Nadační fond společnosti Tesco ve spolupráci s NROS vyhlašuje 7. kolo grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Program je zaměřen na podporu malých veřejně prospěšných projektů nestátních neziskových organizací a příspěvkových organizací po celé České republice. Jeho cílem je podpora udržitelného rozvoje a přispění ke zlepšení kvality života v České republice.

Město Ústí nad Orlicí – Podpora kulturních aktivit

folklore-996388__340

Dotace na vytváření kulturního a společenského prostředí rozšiřováním a zkvalitňováním nabídky kulturních, volnočasových aktivit a společenských akcí, udržování dlouhodobých kulturních tradic a to opakovanými a jednorázovými projekty, podpora talentovaných jednotlivců, podpora volnočasových aktivit se zaměřením především na kulturní oblast.

OPZ – 006 – PRO – Prorodinná opatření – MAS Šumperský venkov

kids-1093758__340

Dotace na podporu tvorby nových a zkvalitnění současných služeb, které pomáhají pracujícím rodičům s péčí o děti, usnadňují dřívější návrat do profesního života (ať už formou celého nebo částečného úvazku), a zabraňují sociálnímu vyloučení rodičů malých dětí.