Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na kulturu

Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví v Královéhradeckém kraji

folklore-996388__340

Podpora zachování a prezentace nemateriálního kulturního dědictví a zvýšení zájmu a povědomí veřejnosti včetně dětí a mládeže o nemateriálních kulturních statcích tradiční lidové kultury.

Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova

stažený soubor

Dotace na  podporu a rozšíření kulturních, sportovních, volnočasových sociálních, vzdělávacích, bezpečnostně-preventivních a dalších typů přínosných a hodnotných aktivit realizovaných na území města Havířova nebo jinak propojených s městem a jeho občany; podpora činností a projektů, které rozšíří a obohatí nabídku vyžití obyvatel města Havířova nebo slouží k jeho výrazné propagaci.

MPO ve spolupráci s MK – Program COVID – Kultura

folklore-996388__340

Speciální dotační program COVID – Kultura připravilo MPO ve spolupráci s MK v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen je podnikatelům v oblasti kulturního a kreativního průmyslu.

MAS Hornolidečska – Programový rámec PRV

soybean-field-1610754__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MAS Lípa pro venkov – Fond kultury a sportu

start-1590051__340

Cílem dotačního systému, vystavěného na principu vícezdrojového financování, je efektivně podporovat různorodé kulturní a sportovní aktivity, na nichž budou moci dle své volby participovat občané všech věkových, sociálních a vzdělanostních skupin.

Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize – Dofinancování projektů podpořených v roce 2020 ze strany Ministerstva kultury za účelem minimalizace dopadů pandemie koronaviru COVID 19

classical-music-1838390__340

Výzva je určená na podporu projektů, jejichž realizace musela být odložena nebo se jiným způsobem komplikuje v důsledku výjimečné situace vyvolané šířením nemoci COVID 19.

Olomoucký kraj – Podpora obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti

video-943569__340

Dotace na nákup movitých věcí do vlastnictví žadatele pro knihovny a kulturní zařízení nad 40 000 Kč (za jednu věc či nedělitelný soubor věcí; např. opona, promítačka, kamera, ozvučovací a osvětlovací technika, apod.), zaměřená cíleně na zkvalitnění podmínek pro kulturní a společenský život v obcích a městech Olomouckého kraje.

Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji

library-1147815_960_720

Dotace na pořízení drobného majetku knihoven nebo kulturních zařízení, zaměřená cíleně na zkvalitnění podmínek pro kulturní a společenský život v obcích a městech Olomouckého kraje.

Program pro poskytnutí dotací Městské části Praha – Petrovice

concert-971027__340

Dotace na rozvoj aktivit pro děti, mládež a dospělé, a to v oblasti volného času dětí a mládeže, v oblasti sportovních, kulturních a sociálních aktivit a v oblasti údržby kulturních památek.

Městská část Praha 17 – Poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury

runner-888016__340

Zastupitelstvo městské části Praha 17 schválilo vyhlášení dotačního řízení na poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury.