Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na kulturu

Městys Ledenice – Městys Ledenice – Program o zásadách poskytování dotací od roku 2016 z rozpočtu městyse Ledenice

Close-up clean and refreshing red simple rubber runway without people

Dotace na podporu aktivit v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, ochrany životního prostředí.

Město Otrokovice – 505/2021 – Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice na činnosti v oblasti kultury

folklore-996388__340

Dotace se poskytují na činnost žadatele se sídlem na území města Otrokovice v oblasti kultury.

Město Děčín – Podpora aktivit v oblasti kultury

classical-music-1838390__340

Dotace na realizaci projektů, které zahrnují aktivity pro rozšíření nabídky kulturních akcí V Děčíně, podpora subjektů zajišťujících kulturní aktivity, zájmovou uměleckou činnost a reprezentaci města v oblasti kultury.

Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury

shutterstock_90430603.jpg

Podpora pořádání mezinárodně a republikově významných aktivit na území Jihočeského kraje a podpora reprezentace Jihočeského kraje prostřednictvím jednotlivců, týmů a organizací reprezentujících Jihočeský kraj na mezinárodní úrovni v oblasti kultury.

Město Žďár nad Sázavou – Kultura 2022

classical-music-1838390__340

Dotace na spolufinancování kulturních akcí se zaměřením na divadelní tvořivost, výtvarnou činnost, fotografickou a filmovou tvorbu, taneční umění, koncertní činnost a další estetické aktivity; finanční podpora je určena především na akce místního významu, konané ve Žďáře nad Sázavou.

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji

shutterstock_45014305.jpg

Dotace na podporu kultury a zachování kulturního dědictví v Pardubickém kraji, zejména s ohledem na vytváření příznivých podmínek pro kulturní rozvoj a péči o uspokojování kulturních potřeb občanů kraje.

Podpora vydávání neperiodických publikací v Karlovarském kraji

Literatura

Dotační program byl zřízen za účelem podpory vydávání neperiodických publikací o Karlovarském kraji a jeho osobnostech.

Město Trutnov – Dotace na účely v kategorii kultura

concert-971027__340

Město Trutnov má zájem na zvyšování nabídky kulturních a společenských akcí, majících obsahovou souvislost s Trutnovem, proto podpoří jejich pořádání, stejně jako s nimi související ediční a publikační činnost.

Město Hlučín – Program pro hodnocení a poskytování dotací ve formě grantů z rozpočtu města Hlučína pro rok 2022

runner-888016__340

Dotace na podporu kulturních a sportovních akcí ve městě Hlučíně.

Město Most – Dotační program na podporu Kultury a vzdělávacích aktivit

shutterstock_90430603.jpg

Dotace na podporu projektů v oblasti kultury, které svým zaměřením přispívají k rozšíření a obohacení kulturního dění ve městě Most, a to zejména v oblasti divadla, hudby, literárních, výtvarných nebo filmových projektů.