Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na modernizaci

Finanční podpora na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

shutterstock_154523360.jpg

Dotace na pořízení vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény, prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2.

MAS Podchlumí, z.s. – IROP – Bezpečná doprava II

buildings-1838418__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

23.výzva-IPRÚ-Jihlava-SC 1.2-Realizace telematiky po městskou hromadnou dopravu II.

bus-2460482_960_720

Dotace na zavedení nebo modernizaci informačních systémů pro cestující ve vozidlech městské hromadné dopravy a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech městské hromadné dopravy.

MAS Luhačovské Zálesí– IROP – Terminály a parkovací systémy

airport-2373727__340

Dotace na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu.

MAS Luhačovské Zálesí– IROP – Cyklodoprava

cycle-route-397723__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

9.Výzva MAS Rakovnicko – IROP – Doprava

buildings-1838418__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

OP Doprava – Výzva č. 75 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – vybavování ETCS jednotkami

blur-1239439__340

Dotace na vybavování železničních vozidel palubními jednotkami ETCS nebo modernizace (upgrade) palubních jednotek ETCS již instalovaných na vozidlech na novější verzi dle technických požadavků správce infrastruktury pro příslušné tratě.

Podpora investic do sportovních objektů a zařízení v Královéhradeckém kraji

the-ball-488700__340

Dotace na pořízení movitého a nemovitého majetku sloužícího pro sport a tělovýchovu včetně jeho modernizace a rekonstrukce – pouze investiční akce.

9.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu – IROP – Zachování kulturního dědictví

lock-1472229__340

Dotace na revitalizace a zatraktivnění kulturních památek  zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO a památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví.

MŠMT – 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ

tartan-track-2678544__340

Dotace na podporu sportování organizovaných sportovců ve všech věkových kategoriích s důrazem na sport dětí a mládeže.