Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na modernizaci

21. výzva – IPRÚ – Jihlava – SC 1.2 – Výstavba a rekonstrukce dopravních terminálů II.

airport-2373727__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

4.Výzva MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami

canal-bridge-1481193__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházen.

OP PIK – Výzva V. programu podpory Úspory energie

light-bulb-4297600_960_720

Dotace na podporu snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava III.

canal-bridge-1481193__340

Dotace na  rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Hříběcí hory – – IROP – Bezpečnost dopravní infrastruktury II.

buildings-1838418__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

MAS Železnohorský region – 11. výzva – IROP – Bezpečná a dostupná doprava III

bike-775799__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

6. výzva Mladoboleslavský venkov – IROP – Bezpečná doprava II.

bike-775799__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

10.výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy-IROP-Bezpečnost dopravy

canal-bridge-1481193__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

12. výzva MAS Královédvorsko – IROP – Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání III

school-class-401519__340

Dotace na podporu zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

34. výzva – Paměťové instituce a kulturní památky – Památky VI

winter-1328488__340

Dotace na obnovu památek, na restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér a na modernizace, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.