Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na výstavbu

MMR – Tornádo – pomoc lidem – Dotační program Živel

demolition-855079__340

Program Živel připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Státním fondem podpory investic. Lidé dostanou dotace až do výše 2 milionů korun s možností navýšení o zvýhodněný úvěr až do částky 5 milionů korun a to na pořízení nového bydlení nebo jeho rekonstrukci.

29. výzva ITI ÚCHA-SC 2.1 – IROP-Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupného nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb VI.

building-414408__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Hustopečsko – IROP – Sociální infrastruktura vč. komunitních center

team-3373638__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Hustopečsko – IROP – Podpora vzdělávání IV

girls-1563093__340

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

MAS Hustopečsko – IROP – Sociální podnikání

napoli-bread-1614188__340

Dotace na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků.

MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Infrastruktura pro sociální péči a služby III

woman-3188744__340

Dotace na nákup, rekonstrukci, vybavení a stavební úpravy zařízení, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými skupinami.

39. výzva IPRÚ České Budějovice – Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na ZŠ IV.

startup-849805__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

IROP – Výzva č. 101 Sociální infrastruktura se sníženou energetickou náročností

stair-lift-1796216__340

Dotace na nákup budov, zařízení a vybavení, výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb. Budou podporovány registrované sociální služby definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

41. výzva IPRÚ Zlín – Zajištění prostor a vybavení pro sociální podnikání IV

agreement-3489902__340

Dotace na podporu založení nového podnikatelského subjektu, rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

45. výzva – Města Pardubice ZS ITI – Přestupní uzly v aglomeraci V

bus-2460482_960_720

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.