Přeskočit na obsah

Výzva k předkládání návrhů — Zvýšení technické výchovy v Kambodži

Ambasáda České republiky v Kambodži vyhlašuje výzvu podporující mezinárodní vztahy mezi Českou republikou a Kambodžou a posilující spolupráci v oblasti vzdělávání. Je kladen důraz na podporu projektů týkajících se zvýšení kvality technického vzdělávání v Kambodži, které neodpovídá současným potřebám a rozvoji země a také je potřeba zvýšit úroveň dovednosti mladých. Žádosti je možné podávat do 22. 5. 2015.

Příjem žádostí:

 • Do 22. 5. 2015.

Příjemci podpory:

 • Místní i české nestátní neziskové organizace působící v oblasti vzdělávání.
 • Místní i české univerzity, vysoké školy a jiné instituce vzdělávacího charakteru.
 • Mezinárodní, mezivládní, regionální instituce a agentury působící v sektoru vzdělávání.

Typy podporovaných projektů:

 • Zvýšení počtu vyučujících v technických oborech a zkvalitnění jejich vzdělávání.
 • Podpora praktické výuky technických předmětů.
 • Zvýšení povědomí studentů o technických oborech a podpoření zájmu o studium.
 • Zajištění soběstačnosti v oblasti elektrické energie a vodního hospodářství.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace pro tuto výzvu činí 280 000 USD.
 • Není stanovena maximální, ani minimální výše dotace.

Specifika a omezení:

 • Projekt by měl být ukončen do 18 měsíců od podpisu rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

 • Konkrétní projekty např.: Školení pro vyučující, Nákup pomůcek sloužících k praktické výuce, Propagační kampaň o technickém vzdělávání, Rozvoj školních farem (pěstování zeleniny a ovoce, chov dobytka aj.), Závádění nových zemědělských metod, Instalace solárních systémů.
 • Žádost se vyplňuje v angličtině a zasílá na adresu České ambasády v Kambodži.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru