Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil nové výzvy zaměřené na zvyšování bezpečnosti a výstavbu či údržbu cyklostezek, vizte úvodní články Dotačních novin. Nestátní neziskové organizace mohou získat podporu na realizaci projektů v oblasti Age managementu.

Představíme také zajímavou výzvu na podporu nových praxí praktických lékařů, která má řešit problém v místech, kde je zajištění lékařských služeb podstatně omezeno.

Veškeré nové výzvy naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Dotace na zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo místních komunikací.
SFDI - Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

PŘEDMĚT DOTACE: Výstavba a rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky; Nasvětlení přechodů; Měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel; a další.

ŽADATEL: Obec, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část), nebo příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví obce.

VÝŠE PODPORY: Až 85 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 11. 1. 2018.

Dotace na výstavbu či údržbu cyklistických stezek.
SFDI - Příspěvek na výstavbu nebo opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty

PŘEDMĚT DOTACE: Výstavba cyklistických stezek; Oprava cyklistické stezky; Zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy.

ŽADATEL: Obce, vlastnící cyklistické stezky; Organizační složky obcí; Příspěvkové organizace zřízené obcemi; Svazky obcí; Kraj jako vlastník budované cyklistické stezky nebo jako osoba provádějící výstavbu cyklistické stezky nebo jako vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh.

VÝŠE PODPORY: Až 85 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 15. 1. 2018.

Dotace na realizaci záměrů v oblasti Age managementu.
OP Zaměstnanost Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

PŘEDMĚT DOTACE: Preventivní kroky na udržování a posilování pracovní schopnosti zaměstnanců všech generací; Zavádění opatření v ergonomii práce a pracovních podmínek, podpora fyzické kondice a péče o zdraví zaměstnanců, ergonomický audit; Vzdělávací aktivity z oblasti age managementu související se zvládáním nároků Průmyslu 4.0, a další.

ŽADATEL: Podniky, či NNO s počtem zaměstnanců minimálně 5 v přepočteném stavu.

VÝŠE PODPORY: Až 100 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 29. 3. 2018.

Obecným cílem projektu podpory nových praxí praktických lékařů je zajištění dostupnosti primární péče pro všechny občany České republiky.
Dotační program MZ ČR na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů

PŘEDMĚT DOTACE: Příspěvek na zajištění věcného a technického vybavení ordinace praktického lékaře; Příspěvek na mzdu sestry nebo zdravotnického asistenta.

ŽADATEL: Fyzická i právnická osoba, která plánuje poskytovat nebo začal poskytovat v předchozích 3 měsících před podáním Žádosti zdravotní služby v oboru všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost v místech, kde je zajištění těchto služeb podstatně omezeno.

VÝŠE PODPORY: Až 70 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Žádosti o poskytnutí dotace se podávají v průběhu celého roku. Na Žádosti o poskytnutí dotace podané po 31. září bude poskytnuta dotace nejdříve od 1. ledna následujícího kalendářního roku.

Lucie Tomčíková Integrovaný regionální operační program před několika dny aktualizoval harmonogram výzev pro rok 2017 a 2018. Hlavním předmětem aktualizace obou harmonogramů je posunutí vyhlášení výzev sociální bydlení II. a energetické úspory v bytových domech III. ze závěru roku 2017 na leden 2018, a to především z důvodu nastavování parametrů připravovaných výzev. Aktualizovaný harmonogram si můžete prohlédnout zde.

Mgr. Lucie Tomčíková,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2017 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny