Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v posledních Dotačních novinách roku 2017 se nejprve zaměříme na nové výzvy z OP Doprava, které mají za cíl zajištění interoperability v železniční dopravě.

Následně se podíváme na výzvy podporující zlepšování životního prostředí a představíme možnosti rámcového programu Kreativní Evropa.

Veškeré nové výzvy naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
OP Doprava – nové výzvy
Aktuálně je možné podávat žádosti o dotace v rámci pěti otevřených výzev OP Doprava zaměřených na zajištění interoperability v železniční dopravě, konkrétně je možné podpořit následující oblasti 1) vybavování ETCS a GSM-R jednotkami, 2) telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě, 3) systémy měření spotřeby energie, 4) výměna brzdových špalíků u nákladních vozů, 5) systém měření spotřeby energie SŽDC.
Dotační program, jehož cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny.
OP ŽP – Posílení přirozených funkcí krajiny

PŘEDMĚT DOTACE: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury; Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur; Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů; Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000; Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.

ŽADATEL: Právnické osoby, fyzické osoby podnikající.

VÝŠE PODPORY: Až 100 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 28.2.2018.

Cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu. Realizace projektu je možná na území celé České republiky mimo hl. m. Prahy.
OP ŽP - Zlepšení kvality prostředí v sídlech

PŘEDMĚT DOTACE: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

ŽADATEL: Právnické osoby, fyzické osoby podnikající.

VÝŠE PODPORY: Až 60 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 28.2.2018.

Cílem je rozvíjet nadnárodní rozměr evropských tvůrčích a kulturních odvětví a přispívat k rozšiřování jejich publika.
Kreativní Evropa: Projekty evropské spolupráce

PŘEDMĚT DOTACE: Projekty spolupráce menšího rozsahu (partneři z minimálně 3 zemí EU); Projekty spolupráce většího rozsahu (partneři z minimálně 6 zemí EU).

ŽADATEL: Soukromý i veřejný sektor.

VÝŠE PODPORY: Až 60 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 18.1.2018.

PF 2018
Lucie Tomčíková Za celý tým Dotačních novin a Dotačního managera děkujeme všem klientům a partnerům za spolupráci a přejeme vše nejlepší do roku 2018!

Mgr. Lucie Tomčíková,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2017 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny