Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

v aktuálních dotačních novinách nejprve představíme nový program The Country for the Future v gesci Ministerstva průmyslu, které vyhlašuje první veřejnou soutěž v podprogramu Inovace do praxe. Následně se podíváme na program Proof of Concept, podporující inovace v ČR prostřednictvím rozvoje transferu technologií mezi výzkumnými organizacemi a podniky.

Ministerstvo životního prostřední prodloužilo příjem žádostí ve výzvě zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení pro zpracování odpadů. Šíři dotačního spektra doplníme programem Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Zavádění inovací v podnicích, včetně pořízení know-how, pořízení potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby či poskytováním služby.

PŘEDMĚT DOTACE:
a) Náklady na získání, uznání a obranu patentů a dalších nehmotných aktiv; b) Náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí nebo velkého podniku, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v nově vytvořené funkci, avšak nenahrazují jiné pracovníky; c) Náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací; d) Osobní náklady; e) Náklady na nástroje, vybavení, ... v rozsahu a za období, kdy jsou využívány pro projekt; f) Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, které byly zakoupeny nebo na něž byla pořízena licence od vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek; g) Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly přímo v důsledku provádění projektu.

ŽADATEL:
Malé a střední podniky.

VÝŠE PODPORY:
Až 50 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 8. 1. 2020.

Rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky.

PŘEDMĚT DOTACE:
Ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh. Dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace.

ŽADATEL:
Malé a střední podniky.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 20. 3. 2020.

Příjem žádostí o dotace na výstavbu a modernizaci zařízení, která materiálově využívají odpady, byl prodloužen až do 1. 6. 2020.

PŘEDMĚT DOTACE:
Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů. Například dovybavení zařízení na zpracování plastových odpadů či výstavba nových zařízení pro zpracování čistírenských kalů.

ŽADATEL:
Podniky, neziskové i veřejnoprávní organizace.

VÝŠE PODPORY:
Až 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 1. 6. 2020.

Dotace na podporu zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury ČR, rozprostření návštěvnosti, rozvoj kvality služeb, podpora socioekonomických přínosů ČR.

PŘEDMĚT DOTACE:
Monitoring návštěvnosti, navigační a informační systémy pro účastníky cestovního ruchu, doplňkové služby a vybavenost dálkových a regionálních tras, úpravy lyžařských běžeckých tratí, ekologicky šetrná doprava návštěvníků v turistických regionech a doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v regionu.

ŽADATEL:
Podniky, neziskové i veřejnoprávní organizace.

VÝŠE PODPORY:
Až 50 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 5. 2. 2020.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2019 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny