Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

Dotační noviny pro obce a města přináší informace o zajímavých dotačních programech pro veřejný sektor.
  • V uhelných regionech je možné získat dotaci na rekonstrukci odborných učeben.
  • V rámci IROP byla vyhlášena výzva na vybrané úseky silnic II. a III. třídy.
  • V sociálně vyloučených lokalitách lze využít dotaci na demolici rizikových budov.
  • V budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů je vyhlášena dotace na odstraňování bariér.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
 
Na území tří krajů – Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského bude možné podpořit odborné učebny cizích jazyků, IT předmětů, přírodních věd a technické či řemeslné obory (dílny apod.). Výzva by měla být vyhlášena již v prosinci roku 2019, příjem žádostí bude probíhat maximálně do března roku 2020. Celkově se bude rozdělovat cca 312 mil. Kč. Pokud zůstanou obecné podmínky stejné, jak v minulém kole, tak je možné se těšit na dotaci až 90 % z celkových způsobilých výdajů.
Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu vybraných úseků silnic.

PŘEDMĚT DOTACE:
Rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

ŽADATEL:
Kraje a organizace zřizované kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy.

VÝŠE PODPORY:
Až 80 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 20. 12. 2019.

Dotace na podporu demolic budov dříve využívaných k bydlení, ubytování či rekreaci v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality a připravit tak dané území, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tím vzniku oblastí se sociální segregací.

PŘEDMĚT DOTACE:
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.

ŽADATEL:
Obce a kraje.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 14. 2. 2020.

Dotaci na odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou mohou získat obce, případně města v rámci programu Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2020.

PŘEDMĚT DOTACE:
Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů. Odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov; Odstraňování bariér uvnitř budov; Bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách; Pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.

ŽADATEL:
Příjemcem dotace je výhradně obec případně město, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

VÝŠE PODPORY:
Až 50 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 3. 2. 2020.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2019 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny