Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,


v prvních Dotačních novinách pro obce a města v roce 2020 představíme například:
  • dotace na příměstské tábory,
  • podporu na stavbu chodníků a pozemních komunikací ve Středočeském kraji,
  • dotace na hřiště od Nadace ČEZ,
  • podporu zařízení sociálních služeb při přechodu na vysílací standard DVB-T2.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
 
Výzva podporuje zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování, která rodičům dětí 1. stupně základní školy umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti.

PŘEDMĚT DOTACE:
Výzva podporuje 1. stupeň základních škol: A. Zařízení péče o dětí; B. Příměstský tábor/Pobytový tábor v době školních prázdnin; C. Doprovod dětí; D. Společná doprava dětí v době mimo školní vyučování, která rodičům umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti.

ŽADATEL:
Školy a školská zařízení (v rámci doplňkových činností); Obchodní korporace; Státní podniky; NNO; OSVČ; Kraje; Organizace zřizované kraji; Obce; Organizace zřizované obcemi; Dobrovolné svazky obcí. Projekty musí být realizovány mimo hl. město Prahu.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 10. 3. 2020.

Dotace na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a opravy veřejné infrastruktury (pozemků, staveb, nebo zařízení zřizovaných nebo užívaných ve veřejném zájmu), rovněž na projektovou dokumentaci.

PŘEDMĚT DOTACE:
A. Dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, chodníků a s nimi souvisejících zařízení; B. Technická infrastruktura, stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady; C. Občanské vybavení, kterým jsou stavby sloužící například pro vzdělávání a výchovu, zdravotní služby, kulturu, sport, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva; D. Veřejná prostranství; E. Projektová dokumentace.

ŽADATEL:
Obce do 2000 obyvatel na území Středočeského kraje; Dobrovolné svazky obcí vzniklé v souladu s § 49 až § 53 zákona 128/2009 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na území Středočeského kraje, z nichž alespoň jedna obec splňuje podmínku maximálního počtu 2 000 obyvatel.

VÝŠE PODPORY:
Až 80 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30. 6. 2020.

Představujeme aktuální programy Nadace ČEZ „Podpora regionů“ a „Oranžové hřiště“. Žadatelé mohou žádat o nadační příspěvek za účelem podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení. Příjem žádostí probíhá do 31.12.2020.
Cílem programu je poskytnout krajům dotaci za účelem úhrady finanční podpory, kterou kraj poskytne vybraným zařízením sociálních služeb provozovaným příjemci finanční podpory na pořízení vhodných koncových zařízení, televizních přijímačů nebo na nezbytnou úpravu anténního systému v souvislosti s přechodem zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2.

PŘEDMĚT DOTACE:
Pořízení nezbytného vybavení v souvislosti s přechodem zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2: A. Set top box ke každému televiznímu přijímači; B. Televizní přijímač jako náhrada za televizní přijímač ve vlastnictví žadatele; C. Nezbytná úprava anténního systému (STA)

ŽADATEL:
Domovy pro seniory; Domovy pro osoby se zdravotním postižením; Domovy se zvláštním režimem; Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče; Chráněné bydlení; Týdenní stacionáře; Azylové domy; Domy na půl cesty; Terapeutické komunity; Zařízení následné péče; Zařízení pro krizovou pomoc; Zařízení sociální rehabilitace; Odlehčovací služby; Obce; Svazky obcí založené dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; Příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo kraji působící v sociální oblasti; Spolky, ústavy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v sociální oblasti; Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech působící v sociální oblasti; Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech působící v sociální oblasti.

VÝŠE PODPORY:
1000 Kč na set top box; 3000 Kč na televizní přijímač; 7000 Kč na STA.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 15. 9. 2020.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2020 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny