Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,


v březnových Dotačních novinách pro veřejný sektor a neziskové organizace se věnujeme tématům dostupného nájemního bydlení, snižování energetické náročnosti u veřejných budov, infrastruktury vodovodů a kanalizací v obcích do 1000 obyvatel a představíme také regionální dotaci týkající se zvyšování bezpečnosti pěší dopravy.

Informace k opatřením na zmírnění škod způsobených koronavirem COVID 19 naleznete v Dotačních novinách pro soukromý sektor.


Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
 
V minulém roce došlo k vyhlášení titulu Výstavba pro obce, z něhož šlo podpořit pořízení nájemního bydlení pro občany v příjmové a bytové nouzi v podobě sociálních bytů a domů. Program však trpěl některými „dětskými nemocemi“ ve formě výrazného omezení daného nízkým příjmem cílových skupin a obecně celkem složitým propočtem některých důležitých ukazatelů žádosti. Tyto aspekty do velké míry odrazovaly obce od využití této dotace. Výsledkem bylo, že za cca pět měsíců od startu přijmu žádostí bylo evidováno pouze 11 žádostí o dotaci v celkové výši lehce přesahující 80 mil. Kč.  

Z tohoto důvodu došlo na začátku měsíce března tohoto roku k aktualizaci pravidel programu Výstavba. Mezi hlavní změny patří zjednodušení výpočtu nízkých příjmů domácnosti, která může sociální byt užívat. Více informací o nových podmínkách přináší náš článek.
 
Cílem výzvy je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

PŘEDMĚT DOTACE:
a) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC (například zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace otvorových výplní, rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, a další);

b) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu;

c) Výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.

ŽADATEL:
Veřejnoprávní a neziskové subjekty, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem vyjma příjemců podporovaných v rámci OP PIK.

VÝŠE PODPORY:
Až 60 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 2. 3. 2021.

Dotace na vodohospodářskou infrastrukturu v obcích do 1000 obyvatel.

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotace na výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů, výstavbu a rekonstrukci ke zkvalitnění technologie úpravy vody, výstavbu, dostavbu, rekonstrukci a intenzifikaci čistíren odpadních vod a kanalizační sítě.

ŽADATEL:
Obce; Svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, které jsou členy svazku, ručí za závazky svazku.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30. 10. 2020.

Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy na území IPRÚ České Budějovice.

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

ŽADATEL:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

VÝŠE PODPORY:
Až 90 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 8. 2020.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2020 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny