Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI


Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro veřejný sektor a neziskové organizace z více než 426 otevřených výzev vybíráme dotační příležitosti na:
  • vybudování hřišť či tělocvičen pro obce mezi 3 001-10 000 obyvateli,
  • zlepšení ovzduší a podporu čisté energie v Praze,
  • zkvalitnění služeb právnických osob vykonávajících činnost školského poradenského zařízení,
  • monitoring kvality ovzduší na regionální nebo místní úrovni,
  • dofinancování celoroční činnosti v oblasti profesionálního umění.
Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a pěkné léto vám přeje redakce Dotačních novin.
 
Článek přináší informace o zcela nové dotaci, kterou poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Obce mezi 3 001-10 000 obyvateli sice byly i v minulosti v oblasti sportu podporovány, ale podmínky výzev umožňovaly pouze obnovu hřišť či tělocvičen v areálech škol, ovšem nikoliv vybudování či rekonstrukci sportovišť mimo školní areály.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) poté ve vlastním dotačním titulu podporovalo výstavbu či rekonstrukci hal, ale žadateli mohla být pouze města nad 10 000 obyvatel. Dotace v novém programu je poskytována také na obnovu či výstavbu kulturního domu, který je využíván pro sportovní účely.
 
Dotace na zlepšení ovzduší a podporu čisté energie v Praze.

PŘEDMĚT DOTACE:
Náhrada zdrojů na pevná paliva vytápěním centrálního typu ve prospěch topného plynu, elektřiny nebo využití OZE; Náhrada ekologického topného systému (plynové kotle, kotle na biomasu, elektrokotle) tepelným čerpadlem; Náhrada lokálních topidel (elektrické přímotopy, plynová topidla typu WAW, apod.) vytápěním centrálního typu (elektrický kotel, plynový kotel nebo tepelné čerpadlo); Příprava teplé vody solárními termickými a fotovoltaickými systémy; Instalace tepelného čerpadla v novostavbě; Regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů; Rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností – výměna původního plynového kotle za nový (plynový kondenzační nebo elektrický).

ŽADATEL:
Fyzické osoby s občanstvím členského státu EU, s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu a (bytová) družstva a společenství vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě uvedou do provozu podporovaný projekt v termínu od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020.

VÝŠE PODPORY:
Až 50 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31.8.2020.

Dotace na zkvalitnění služeb právnických osob vykonávajících činnost školského poradenského zařízení.

PŘEDMĚT DOTACE:
Zakoupení diagnostických nástrojů zaměřených na diagnostiku dětí, žáků a studentů a využitelných při stanovení podpůrných opatření, specifikaci vzdělávacích potřeb žáků a vymezení adekvátní podpory ve vzdělávání.pro cyklisty či liniových opatření v prostoru silnic a místních komunikací.

ŽADATEL:
Kraj v rámci výkonu přenesené působnosti dle § 163 školského zákona; Právnická osoba vykonávající činnost ŠPZ zřizovaného registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy.

VÝŠE PODPORY:
Nejvyšší pořizovací cena diagnostického nástroje včetně akreditovaného vzdělávání přímo souvisejícího s užíváním tohoto nástroje nepřekročí 40 000 Kč včetně DPH.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 3.7.2020.

Dotace na zjištění převládajícího typu znečištění včetně koncentrací znečišťujících látek a identifikace zdroje tohoto znečištění.

PŘEDMĚT DOTACE:
Provedení dočasného (mobilního) monitoringu kvality ovzduší na regionální nebo místní úrovni. Součástí podporovaných aktivit je také analýza vzorků (výsledky kvalitativních a kvantitativních laboratorních rozborů) a vyhodnocování získaných dat. Podmínkou pro poskytnutí podpory je následné zpracování plánu s návrhy relevantních opatření pro omezení zjištěného typu znečištění ovzduší či zmírnění následků jeho působení (tzv. akčního plánu).

ŽADATEL:
Subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby na území České republiky.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30.9.2020.

Hlavním cílem dotačního řízení je dofinancování celoroční činnosti nezřizovaných institucí, které se z důvodů vládních opatření určených pro zabránění šíření nemoci COVID-19 aktuálně potýkají s výpadkem plánovaných příjmů.

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotace jsou určeny na dofinancování základních provozních nákladů z důvodů výpadků příjmů z vlastní činnosti a vzniku provozních ztrát.

ŽADATEL:
Právnické osoby a fyzické osoby se sídlem v ČR, provozující kulturní a uměleckou činnost a poskytující veřejné kulturní služby (pořádají kulturní produkce, provozují kulturní zařízení apod.).

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 15.7.2020.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2020 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny