Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti


Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách představíme základní koloběh podpory zpracovatelského průmyslu v České republice prostřednictvím dotací.
  1. Pro vývoj inovativních technologických řešení potřebujete vhodné prostory a vybavení, které umožňuje dotovat program Potenciál.
  2. Mzdové náklady na vývoj nových inovativních produktů vám umožní dotovat program Aplikace nebo TREND.
  3. Následnou výrobu inovativních výrobků pak program Inovace a Technologie.
Zajímavou podporu v oblasti zeštíhlování výroby a nalezení úspor přináší také nový program SUPERCOMEBACK INDUSTRY 4.0. Veškeré dotace naleznete v naší aplikaci Dotační Manager, kde je pro vás aktuálně připraveno 283 výzev.

Inspirativní čtení a pěkný konec léta vám přeje redakce Dotačních novin.
 
Dotace na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

PŘEDMĚT DOTACE:
Náklady na investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku; Investice do budov (novostavby a stavební úpravy).

ŽADATEL:
Podniky

VÝŠE PODPORY:
Až 50 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 23. 11. 2020

Dotace na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb.

PŘEDMĚT DOTACE:
Průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Dotace na mzdy zaměstnanců, materiál, odpisy, expertní služby, režie.

ŽADATEL:
Podniky; Organizace pro výzkum a šíření znalostí.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 15. 12. 2020

Dotace na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

PŘEDMĚT DOTACE:
Osobní náklady, investice, subdodávky, nepřímé náklady.

ŽADATEL:
Hlavním uchazečem musí být podnik, který nečerpal v posledních 5 letech podporu na VaV v úhrnu více než 1 mil. Kč. Povinným účastníkem projektu musí být také výzkumná instituce s podílem nákladů min. 10 % na celkových nákladech projektu. Vedlejším účastníkem projektu může být také další podnik.

VÝŠE PODPORY:
Až 80 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 3. 3. 2021

Dotace na zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby.

PŘEDMĚT DOTACE:
Produktová, procesní, organizační či marketingová inovace. Dotace na projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti, stavby, technologie, software a data, práva k užívání duševního vlastnictví, certifikaci produktů, marketingové inovace.

ŽADATEL:
Podniky

VÝŠE PODPORY:
Až 45 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 29. 1. 2020

Dotace na podporu digitální transformace českých podniků.

PŘEDMĚT DOTACE:
Pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd. V případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace předkládaného projektu.

ŽADATEL:
Malé a střední podniky.

VÝŠE PODPORY:
Až 45 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 2. 3. 2021

Program od 1. 10. 2020 pomáhá výrobním firmám se zeštíhlením výroby a nalezením úspor zejména v tzv. C-dílech.

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2020 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny