Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI


Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro veřejný sektor a neziskové organizace z více než 336 otevřených výzev představujeme dotace na obnovu infrastruktury v obcích (například komunikace, hřiště či lékařskou péči), dále pak dotace na chodníky a cyklostezky.

Detailněji se zaměříme na podporu sociálních služeb, konkrétně prostřednictvím odstraňování bariér v budovách či regionální podpory na území Ústeckého kraje.

Dovolíme si představit také naši novou unikátní službu „Zpracování dokumentace k výběrovému řízení do 24 hodin“, v rámci které obdržíte kompletní podklady pro výběr dodavatele.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení přeje redakce Dotačních novin.
 
Program Podpora a rozvoj regionů podporuje investice do infrastruktury obcí. Dotaci je možné poskytnout např. na rekonstrukci místních komunikací či veřejných budov, nebo na výstavbu či obnovu tělocvičen či hřišť v areálech škol.

V rámci této výzvy se nezapomíná ani na rekonstrukce mostků, či výstavbu nebo obnovu dalších volnočasových sportovišť umístěných i mimo areály škol. V menších obcích do 1 000 obyvatel dále bude podporována rekonstrukce prostor pro poskytování služeb v oblasti maloobchodu či lékařské péče, pokud obec touto infrastrukturou nedisponuje. Detailní informace a výčet změn oproti předchozím rokům přinášíme v našem článku.
Státní fond dopravní infrastruktury před nedávnem vyhlásil výzvy v oblasti výstavby nebo rekonstrukce cyklostezek a dále i v oblasti zvyšování bezpečnosti dopravy. V případě zvyšování bezpečnosti dopravy můžou čerpat příspěvek obce a města na výstavbu nebo rekonstrukci chodníků či přechodů pro chodce a dalších prvků, které pomáhají zvyšovat bezpečnost především chodců.

Jedná se tedy o dvě vyhlášené výzvy s podobnými termíny příjmu žádostí. V případě cyklostezek je termín pro podávání žádostí stanoven na 1. 2. 2021, v případě chodníků je příjem žádostí ohraničen termínem 29. 1. 2021. Pojďme se nyní podívat na výzvy podrobněji.
Podpora bezbariérových tras v rámci projektů, které byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

PŘEDMĚT DOTACE:
Odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov; Odstraňování bariér uvnitř budov; Bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách; Pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.

ŽADATEL:
Obce a města.

VÝŠE PODPORY:
Až 50 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 8. 1. 2021.

Dotace na sociální služby poskytované na území Ústeckého kraje.

PŘEDMĚT DOTACE:
Podpora terénních a ambulantních sociálních služeb, podpora pobytových služeb, služeb určených osobám s duševním onemocněním, podpora zásad a principů paliativní péče, apod.

ŽADATEL:
Neziskové organizace; Církevní právnické osoby; Školské právnické osoby; Příspěvkové organizace; Osoby samostatně výdělečně činné.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 8. 11. 2020.

Pokud jste veřejný zadavatel (např. obec) nebo realizujete dotovaný projekt, máte v rámci nakupování dodávek, pořizování služeb a stavebních prací (dále jen plnění) určité povinnosti. V praxi to znamená, že když něco pořizujete, čeká vás administrativně vyčerpávající proces.

Výběr dodavatele vám prostřednictvím naší nové služby, která spočívá v dodání připravené dokumentace, významně zkrátíme a zjednodušíme. Do 24 hodin dodáme 21 dokumentů pro administraci výběrového řízení a poskytneme také potřebnou telefonickou a e-mailovou podporu. Více informací zjistíte ve článku.
 

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2020 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny