Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro veřejný sektor a neziskové organizace z více než 349 otevřených výzev představujeme dotace na odstraňování bariér a zlepšování přístupnosti na území Prahy, dále na demolici budov v sociálně vyloučených lokalitách.

V oblasti školství představíme dotace z norských fondů určené na rozvoj praktického vyučování a také možnost podpory činnosti mateřských a základních škol prostřednictvím programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení přeje redakce Dotačních novin.
 
Cílem programu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.

PŘEDMĚT DOTACE:
Demolice budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality. Demolice objektu bude následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení.

ŽADATEL:
Obce a kraje.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 15. 1. 2021.

Hlavním cílem grantového programu je systematické zlepšování podmínek pro přístupnost a odstranění bariér ve veřejném prostoru na území hlavního města Prahy.

PŘEDMĚT DOTACE:
Zpřístupňování veřejně užívaných prostor, včetně úpravy stávajících technických zařízení, například prostřednictvím výstavby nájezdové rampy nebo jiných stavebních úprav k překonání výškového rozdílu, pořízení šikmé a vertikální plošiny, výtahů, bezbariérového řešení dveří apod.; Pořízení prostředků usnadňujících překonání bariéry u vstupu do veřejně přístupného objektu, kterou nelze odstranit, například instalace elektronické signalizace pro žádost o asistenci, akustické signalizace, optické signalizace, pořízení mobilní rampy a podobně; Výstavba nových bezbariérových veřejně přístupných sociálních zařízení a bezbariérová úprava stávajících sociálních zařízení ve veřejně přístupných prostorech.

ŽADATEL:
Právnické i fyzické osoby.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 8. 1. 2021.

Hlavním cílem programu je rozvíjet praktické vyučování podle principů ECVET (Evropský nástroj určený na podporu celoživotního učení, mobility studujících a flexibility vzdělávacích cest k dosažení kvalifikace) nebo podporovat podnikatelské kompetence žáků.

PŘEDMĚT DOTACE:
Uzavření partnerství a vytvoření společných vzdělávacích projektů mezi školami odborného vzdělávání a přípravy (VET). V rámci projektů je možné vysílat zaměstnance odborné školy a partnerského podniku na studijní návštěvy, upravovat učební plány, aby lépe odpovídaly potřebám trhu práce, vytvářet jednotky ECVET ve spolupráci s partnerskými podniky, realizovat krátkodobé praxe žáků v zahraničí, pořádat vzdělávací aktivity, podporující podnikatelského ducha žáků.

ŽADATEL:
Střední odborné a vyšší odborné školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 24. 2. 2021.

Cílem výzvy je zkvalitnění podmínek činnosti mateřských a základních škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

PŘEDMĚT DOTACE:
Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce; Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání; Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání.

ŽADATEL:
Mateřské a základní školy.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 29. 6. 2021.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2020 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny