Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti


Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro podnikatele z více než 324 otevřených nejprve představíme náš výhled podnikatelských dotací v roce 2021.

Z celorepublikových výzev si ukážeme dotaci na činnost takzvaných Demonstračních farem, z regionálních podpor pak dotaci na sociální podnikání a podporu lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení přeje redakce Dotačních novin.
Nyní dobíhají jedny z posledních výzev OP PIK a tak se v našem článku podíváme, jaké dotační tituly jsou v současné chvíli v nabídce a s jakými můžeme výhledově počítat v rámci připravovaného OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, OP TAK. 

 
Dotace na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

PŘEDMĚT DOTACE:
Vznik nového sociálního podniku nebo rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání.

ŽADATEL:
Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

VÝŠE PODPORY:
Až 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 12. 2021.

Posílení systému předávání znalostí v zemědělství zaměřené na praktické ukázky a prezentaci udržitelných systémů hospodaření a ochrany půdy v praxi.

PŘEDMĚT DOTACE:
a) Prezentace ucelených systémů hospodaření s důrazem na ochranu půdy a zadržování vody v krajině, b) Technologie pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí (NOF) v souladu s DZES 5, c) Organická hmota v půdě a její vliv na erozi, hospodaření s vodou a její zadržování v krajině, d) Integrovaná ochrana rostlin jako komplexní systém péče o ornou půdu a sady s využitím agrotechnických postupů, e) Ekologické zemědělství jako komplexní systém péče o ornou půdu podle zásad stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci.

ŽADATEL:
Podnikatelský subjekt, který se zabývá zemědělskou prvovýrobou.

VÝŠE PODPORY:
Různá podpora na jednotlivé aktivity.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 3. 2021.

Dotace na podporu populace praktických lékařů na území Pardubického kraje, která stárne a dostatečně se neobnovuje.

PŘEDMĚT DOTACE:
Mzdové náklady na rezidenta (hrubá mzda rezidenta a odvody na zdravotní a sociální pojištění za zaměstnavatele), náklady na stáže a kurzy pro rezidenta, v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

ŽADATEL:
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba oprávněná k poskytování zdravotních služeb.

VÝŠE PODPORY:
Až 80 000 Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30. 9. 2021.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2021 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny