Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro veřejný sektor a neziskové organizace z více než 302 otevřených výzev nejdříve představujeme dotaci na rekonstrukci veřejných budov v obcích od 3 001 do 10 000 obyvatel. V rámci celorepublikových výzev se dále zaměřujeme na podporu reintegrace a resocializace osob po výkonu trestu, a také dotace na podporu dopravní infrastruktury.

Z regionálních podpor vybíráme dotaci na přípravu projektové dokumentace pro rekonstrukci historických sportovních zařízení.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení přeje redakce Dotačních novin.
 
Ještě před několika lety byla podpora z národních zdrojů určena primárně obcím do 3 000 obyvatel. Situace se ale mění a postupně dochází k rozšíření nabídky dotací i pro obce mezi 3001 – 10 000 obyvateli. Této cílové skupině žadatelů vychází vstříc výzva z Ministerstva pro místní rozvoj, ze které je možné podpořit projekty zaměřené na rekonstrukci či přestavbu veřejných budov.

Z dotace je možné podpořit rekonstrukci či přístavbu objektů, konkrétně kulturních domů, sídel obecních úřadů, škol, knihoven či multifunkčních budov. V rámci projektu je možné zafinancovat i zateplení, výměnu oken či otopné soustavy.
Cílem výzvy je vytvořit odpovídající podmínky pro resocializaci a reintegraci osob po výkonu trestu odnětí svobody, a to jak osob propuštěných po vykonání celého trestu odnětí svobody, tak osob, které byly z výkonu trestu propuštěny podmíněně.

PŘEDMĚT DOTACE:
Vytvoření a realizaci programu Mentoring, který by měl svou intenzitou a kvalifikovaným přístupem odborných pracovníků a vyškolených mentorů podpořit klienta v pozitivních změnách, aktivizovat jej k řešení svých problémů a nových životních situací, a snížit tak riziko recidivy trestné činnosti.

ŽADATEL:
Spolky, účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 24. 3. 2021.

Podpora tělocvičných jednot a sportovních zařízení v majetku obcí se sídlem v Jihomoravském kraji.

PŘEDMĚT DOTACE:
Projektová příprava rekonstrukcí sportovních zařízení.

ŽADATEL:
Spolky, pobočné spolky, obce.

VÝŠE PODPORY:
Až 90 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 1. 3. 2021.

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

PŘEDMĚT DOTACE:
Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů a samostatných parkovacích systémů P+R, K+R.

ŽADATEL:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

VÝŠE PODPORY:
Až 90 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 12. 2021.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2021 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny