Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro podnikatele z více než 330 otevřených výzev představujeme třetí veřejnou soutěž v programu The Country for the Future pro malé nebo střední podniky. Současně sdílíme odkaz na příručku, která podnikatelům pomůže malý nebo střední podnik definovat. Dotační noviny jsou dále zaměřeny na pravidla pro získání dotace na poskytování poradenských služeb pro začínající nebo rozvojové malé a střední podniky a na program TREND Technologické agentury ČR (TAČR) s cílem zvýšit mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, např. rozšířením své působnosti na zahraniční trhy.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a pěkné jarní měsíce vám přeje redakce Dotačních novin.
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo třetí veřejnou soutěž v programu The Country for the Future, která si klade za cíl zavádět do praxe inovace v malých a středních podnicích. Projekt může být zaměřen na jednu inovaci (produktová, procesní, organizační) nebo kombinaci těchto inovací. Příjem žádostí o podporu probíhá do 31. 3. 2021 a maximální procentuální dotace činí 50 %. Více informací naleznete v článku dotačních novin včetně možnosti bezplatné konzultace vašich podnikatelských záměrů s našimi experty.
 
Agentura pro podnikání a inovace (API) zveřejnila návodný dokument nazvaný Příručka k použití definice MSP (malých a středních podniků). Příručka slouží jako obecné vodítko pro žadatele a příjemce v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Příručka navádí čtenáře ve třech krocích k zjištění správné velikosti podniku. Nejdříve je nutné zjistit, koho daná firma vlastní a kdo jsou její vlastníci či další partneři. V dalším kroku je nutné zajistit účetní výkazy od všech započítaných podnikajících PO a FO. Na závěr je nutné vyplnit Prohlášení k tomuto stavu a dle potřeby ho zaslat příslušnému poskytovateli dotace.
 
Dotace na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky na celém území ČR (s výjimkou území NUTS 2 Praha). Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků.

PŘEDMĚT DOTACE:
Nákup poradenských služeb, které budou zacílené buď na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.), anebo na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků, které povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti.

ŽADATEL:
Malý podnik, střední podnik, tuzemská podnikající fyzická osoba, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo, zahraniční subjekt.

VÝŠE PODPORY:
Až 50 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30. 6. 2021.

Program TREND je zaměřen na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

PŘEDMĚT DOTACE:
Osobní náklady včetně stipendií, subdodávky, nepřímé náklady, ostatní přímé náklady.

VÝSLEDKY PROJEKTU:
Užitný nebo průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, software, poloprovoz a ověřená technologie. V kombinaci s výše uvedenými budou akceptovány i patenty a metodiky.

ŽADATEL:
Podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj v úhrnu nad 1 mil. Kč, výzkumné organizace.

VÝŠE PODPORY:
Až 80 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 28. 4. 2021.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2021 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny