Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

v úvodu Dotačních novin se dozvíte podrobnější informace o připravovaném Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, konkrétně informace o předpokládaném harmonogramu dokončení příprav. Dále z více než 292 otevřených výzev pro podnikatele představujeme výzvu vyhlášenou Technologickou agenturou České republiky, konkrétně 5. veřejnou soutěž programu Prostředí pro život. Dále představujeme podporu zemědělského a nezemědělského podnikání v rámci Programu rozvoje venkova na území MAS Česká Kanada.

Závěr Dotačních novin je věnován podpoře dětských skupin pro podniky i veřejnost, a to jak na provoz v Praze, tak i na provoz mimo Prahu.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a slunečný červen vám přeje redakce Dotačních novin.
Aktuální článek Dotačních novin navazuje na informace vydané před dvěma měsíci, v nichž bylo nastíněno, jak bude vypadat Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Aktuální článek rozšiřuje problematiku o předpokládaný harmonogram dokončení příprav. Již nyní je známo, že původní výhled příjmu prvních žádostí o podporu v roce 2021 nebude naplněn. Zveřejnění prvních výzev OP TAK je očekáváno v listopadu 2021, vyhlášení prvních výzev pak na přelomu února/března 2022.
 
Program Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice.

PŘEDMĚT DOTACE:
Cílem Podprogramu 1 je zjednodušit, zkvalitnit a zefektivnit veřejnou správu a zkvalitnit řízení a regulaci v oblasti životního prostředí. Výsledky budou využitelné zejména ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže).

ŽADATEL:
Výzkumné organizace, podniky, organizační složky státu.

VÝŠE PODPORY:
Až 85 % ze způsobilých výdajů projektu, maximální částka na projekt je 10 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30. 6. 2021.

Drobní podnikatelé na území MAS Česká Kanada mohou získat dotaci na rozvoj či založení svého podnikání. Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova jak v oblasti zemědělského a nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

PŘEDMĚT DOTACE:
Investice do zemědělských podniků, podpora nezemědělského podnikání.

ŽADATEL:
Zemědělský podnikatel, podnikatelské subjekty (FO a PO), mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, zemědělci.

VÝŠE PODPORY:
Celková výše alokace pro 9. výzvu je 11,4 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 6. 6. 2021.

Výzvy na navazující provoz dětských skupin dle stávajících podmínek končí již na konci června. Jedná se o dotace na kontinuální provoz registrovaných dětských skupin, a to v dlouhodobějším horizontu a dle individuálních časových potřeb jednotlivých zařízení. Výzva č. 101 je zaměřena na podporu dětských skupin pro podniky i veřejnost mimo Prahu, výzva č. 103 je zaměřena na dotace s provozem v Praze.

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost. V rámci Operačního programu Zaměstnanost lze poskytovat službu péče o dítě v režimech Dětská skupina pro veřejnost anebo Podniková dětská skupina.

ŽADATEL:
Kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, poradenské a vzdělávací instituce, veřejné výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace, profesní a podnikatelská sdružení, obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem, školy a školská zařízení, vysoké školy, OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace, sociální partneři.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů projektu dle kategorie žadatele a místem provozu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30. 6. 2021.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn
Web Web
Email Email
Copyright © 2021 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny