Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro veřejný sektor a neziskové organizace z více než 324 otevřených výzev představujeme výzvu z Národní sportovní agentury na rozvoj místních sportovišť a jejich zázemí, jako jsou šatny nebo kabiny. Dotační noviny jsou dále zaměřeny na podporu obcím po tornádu formou obnovy obecního a krajského majetku, ať už dopravní infrastruktury, veřejného osvětlení, infrastruktury cestovního ruchu, veřejných budov nebo sportovní infrastruktury.

Dále se dozvíte podrobnosti o výzvě vyhlášené Ministerstvem zemědělství na výstavbu nové vodárenské infrastruktury sloužící k napojení oblastí zasažených suchem na vodárenské soustavy s dostatečnými zdroji pitné vody. Závěr Dotačních novin je věnován dotaci na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce v oblasti MAS Podchlumí.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a pohodové léto přeje redakce Dotačních novin.
 
Cílem výzvy č. 101 z IROP je zlepšení podmínek pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb.

Národní sportovní agentura (NSA) vyhlásila výzvu v oblasti rozvoje místních sportovišť, především pak jejich zázemí. Mezi způsobilé výdaje spadá rekonstrukce, přístavby a nástavby příslušenství (šatny, kabiny apod.) nebo vybudování bezbariérových přístupů. Je možná i výstavba, ale nikoliv celého sportovního zařízení. Dotaci nelze získat na dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejné koupaliště či veřejné volnočasové sportoviště. Žadatelem mohou být obce do 3 000 obyvatel, kraje, příspěvkové organizace obcí a krajů, sportovní kluby či školy. Dotaci lze získat ve výši 80 % z celkových způsobilých výdajů. Konec příjmu žádostí je 31. 8. 2021.

Více informací

Dotace je poskytována na rekonstrukci nebo opravu obecního a krajského majetku. Cílem programu je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí území v působnosti územních samosprávných celků, a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom, které narušují plynulost, dostupnost a kvalitu výkonu veřejné správy.

PŘEDMĚT DOTACE:
Rekonstrukce nebo pořízení nového krajského nebo obecního majetku poškozeného živelnou pohromou z oblasti dopravní infrastruktury, veřejného osvětlení, infrastruktury cestovního ruchu, veřejných budov nebo sportovní infrastruktury.

ŽADATEL:
Obce a kraje zasažené živelnou pohromou.

VÝŠE PODPORY:
Až 90 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 2. 7 2021.

Jedná se o výzvu vyhlášenou Ministerstvem zemědělství k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“. Dotace jsou určené na vodárenskou infrastrukturu nebo nové skupinové vodovody sloužící k napojení oblastí zasažených suchem na vodárenské soustavy s dostatečnými zdroji pitné vody (tj. nové přivaděče, zdroje, vodojemy, úpravny vod apod.).

PŘEDMĚT DOTACE:
Výstavba a zabezpečení vodárenské infrastruktury, obnova a modernizace vodárenské infrastruktury, podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.

ŽADATEL:
Obce, svazky obcí, vodohospodářské akciové společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30. 9. 2021.

Dotace na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami v oblasti MAS Podchlumí.

PŘEDMĚT DOTACE:
Výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce, výstavba jízdních pruhů, realizace liniových opatření, realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (např. stojany na jízdní kola).

ŽADATEL:
Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30. 9. 2021.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn
Web Web
Email Email
Copyright © 2021 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny