Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro soukromý sektor z více než 276 otevřených výzev podrobněji představujeme dlouho očekávanou výzvu Digitální podnik, která cílí na podporu zvyšování digitální úrovně podniků. Následuje výzva pro podnikatele zasažené tornádem, kteří mohou žádat náhradu za poškození nemovitosti nebo dotaci na podporu podnikatelské činnosti. Dále se dozvíte podrobnosti o podpoře začínajících podnikatelů v Moravskoslezském kraji. Závěr je věnován dotačnímu programu na podporu malých prodejen v Jihomoravském kraji.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a teplé babí léto vám přeje redakce Dotačních novin.
Po více než ročním odsouvání byla vyhlášena výzva, která cílí na podporu zvyšování digitální úrovně podniků působících na českých trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií.

PŘEDMĚT DOTACE:
Podpora digitální transformace firmy, logistické a skladové technologie, vnitropodniková konektivita, kybernetická bezpečnost, kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy, aplikace pro daňovou evidenci, podnikový informační systém s omezenou funkcionalitou.

ŽADATEL:
Malé a střední podniky.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 15. 9. 2021 do 15. 11. 2021.

Účelem výzvy je podpora podnikatelských subjektů, které byly postiženy tornádem a jeho doprovodnými jevy na území České republiky dne 24. a 25. června 2021. Dotace je určena na kompenzaci škod, které byly způsobeny tornádem na dlouhodobém hmotném nemovitém majetku podnikatelského subjektu a na podporu obnovy podnikatelské činnosti.

PŘEDMĚT DOTACE:
Kompenzace škod, které byly způsobeny tornádem na dlouhodobém majetku podnikatelského subjektu, podpora obnovy podnikatelské činnosti, rekonstrukce a výrazné rozšíření technicky zásadně nevyhovujícího objektu na podnikatelský objekt.

ŽADATEL:
Malé a střední podniky.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % nákladů na opravu škod nebo 45 % na rekonstrukci.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 16. 8. 2021 do 29. 10. 2021 nebo do 31. 12. 2021, v závislosti na předmětu dotace.

Dotace na podporu malých a středních podnikatelů se sídlem nebo provozovnou v Moravskoslezském kraji.

PŘEDMĚT DOTACE:
Podpora podnikatelů či podniků, jež mají promyšlený podnikatelský záměr, znalost konkurence a lokálního podnikatelského prostředí.

ŽADATEL:
Právnická osoba, která je malým či středním podnikem se sídlem na území Moravskoslezského kraje a která k datu podání žádosti o dotaci neexistuje déle než 2 roky, nebo podnikající fyzická osoba, které trvá živnostenské oprávnění nejdéle 2 roky (k přerušení provozování živnosti se nepřihlíží).

VÝŠE PODPORY:
Až 100 000 Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 13. 9. 2021 do 17. 9. 2021.

Dotační program je zaměřen na udržení chodu venkovských prodejen v místech, kde je jediná prodejna potravin a bez podpory není schopna pokračovat v provozu.

PŘEDMĚT DOTACE:
Cílem dotačního programu je zachovat základní funkce v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na kvalitu života. Dotační program je zaměřen zejména na podporu zachování provozu obchodů se základními potravinami a smíšeným zbožím na venkově v malých obcích.

ŽADATEL:
Obec, jiná podnikající právnická nebo fyzická osoba v obci s méně než 1 000 obyvateli (nebo v obci do 3 000 obyvatel, jejíž místní část má méně než 1 000 obyvatel).

VÝŠE PODPORY:
Až 100 000 Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 13. 9. 2021 do 27. 9. 2021.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn
Web Web
Email Email
Copyright © 2021 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny