Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro veřejný sektor a neziskové organizace hned v úvodu představujeme možnou podobu dotací v oblasti zdravotnictví v rámci nového Integrovaného regionálního operačního programu na léta 2021–2027. Následuje popis změny zákona o zadávání veřejných zakázek, který ustanovuje nová pravidla, a to tzv. institut odpovědného zadávání. Dotační noviny jsou dále z více než 347 otevřených výzev zaměřeny na dotační program na podporu malých prodejen v Jihomoravském kraji anebo na možnosti prevence před povodněmi.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a teplé babí léto přeje redakce Dotačních novin.
 

V novém programovém období bude možné získat dotace na primární péči (dotace na vznik a modernizaci urgentních příjmů), na výstavbu, modernizaci či rekonstrukci zařízení pro poskytování komunitní péče v oblasti psychiatrie, na integrovanou onkologickou, perinatologickou a gerontologickou péči ve všeobecných nemocnicích, na následnou a dlouhodobou péči včetně paliativní a hospicové péče a další. Vzhledem k převažujícímu riziku návratu pandemie COVID-19 či podobných onemocnění je v novém IROPu podporována oblast ochrany veřejného zdraví. První výzvy je možné očekávat na konci roku 2021 nebo na začátku roku 2022.

Více informací

V roce 2021 začala pro zadavatele zakázek platit nová pravidla. Změny se dotýkají nejen zadavatelů v rámci zákona č. 136/2016 Sb. ohledně zadávání veřejných zakázek, ale i mimo jeho rámec, např. pro veřejné zadavatele u zakázek malého rozsahu, zadavatele z okruhu podnikatelských subjektů nebo pro podnikatele z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V souvislosti se změnami zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, byl zaveden nový institut tzv. odpovědného zadávání.

Více informací

Dotační program je zaměřen na udržení chodu venkovských prodejen v místech, kde je jediná prodejna potravin a bez podpory není schopna pokračovat v provozu.

PŘEDMĚT DOTACE:
Cílem dotačního programu je zachovat základní funkce v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na kvalitu života. Dotační program je zaměřen zejména na podporu zachování provozu obchodů se základními potravinami a smíšeným zbožím na venkově v malých obcích.

ŽADATEL:
Obec, jiná podnikající právnická nebo fyzická osoba v obci s méně než 1 000 obyvateli (nebo v obci do 3 000 obyvatel, jejíž místní část má méně než 1 000 obyvatel).

VÝŠE PODPORY:
Až 100 000 Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 27. 9. 2021.

Dotace na zvýšení míry ochrany před povodněmi především v oblastech s významným povodňovým rizikem.

PŘEDMĚT DOTACE:
Program 129 360 je rozdělen na tři podprogramy: 129 363 „Podpora projektové dokumentace“, 129 364 „Podpora protipovodňových opatření s retencí“, 129 365 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“.

ŽADATEL:
Obce, Státní podniky Povodí, Lesy ČR.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 12. 2023.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn
Web Web
Email Email
Copyright © 2021 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny