Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro soukromý sektor z více než 354 otevřených výzev představujeme podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu s cílem získat data z proběhlé pandemie Covid-19. Dále se dozvíte doporučení ohledně postupu při růstu cen v zakázkách zadávaných dle pravidel pro výběr dodavatele. Následují informace o vědecké bilaterální spolupráci a možných dotací pro polsko-české projekty. Závěr je věnován dotační výzvě na podporu cestovního ruchu v regionech.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a barevný podzim vám přeje redakce Dotačních novin.
Účelová podpora Ministerstva zdravotnictví je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu. Cílem Podprogramu 3 je získat data z proběhlé pandemie Covid-19 v ČR, provést jejich analýzu, a tak přispět ke zdokonalení stávajících postupů, resp. vytvoření základu pro vypracování nových organizačních postupů ve zdravotní péči v ČR pro případ podobných pandemií.

PŘEDMĚT DOTACE:
V rámci této veřejné soutěže budou podpořeny projekty zaměřené na analýzu dopadů pandemie Covid-19 na zdravotní péči v ČR ve vybraných oborech, včetně analýzy dopadů přijatých diagnostických a terapeutických opatření na prognózu pacientů s Covid-19.

ŽADATEL:
Výzkumné organizace, malé, střední a velké podniky, fyzická osoba podnikající.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 23. 11. 2021.

Současný nárůst cen materiálů, zboží, výrobků a komodit přináší komplikace také při realizaci výběrových řízení na dodavatele a plnění vysoutěžených zakázek. Na tyto situace je nutné reagovat tak, aby nedošlo k porušení Pravidel pro výběr dodavatele (dále PpVD). Agentura pro podnikání a inovace z tohoto důvodu vydala Doporučení k růstu cen v zakázkách zadávaných dle PpVD.

Více informací

Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre (NCN) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů a Grantová agentura České republiky (GAČR) výsledky hodnoticího procesu přebírá.

PŘEDMĚT DOTACE:
Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu v oborech technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy nebo zemědělské a biologicko-environmentální vědy. Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi týmy a přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu. Vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena.

ŽADATEL:
Soutěž je určena vědcům ve všech fázích jejich vědecké kariéry.

VÝŠE PODPORY:
Rozpočet soutěže je 500 milionů PLN.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 22. 12. 2021.

Dotace na podporu zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury ČR a rozvoj kvality služeb s cílem podpory socioekonomických přínosů ČR.

PŘEDMĚT DOTACE:
Zvýšení vybavenosti a atraktivity dálkových turistických tras, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a služeb cestovního ruchu v destinacích, rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu, monitoring návštěvnosti, navigační a informační systémy pro účastníky cestovního ruchu, doplňkové služby a vybavenost dálkových a regionálních tras, úpravy lyžařských běžeckých tratí a ekologicky šetrná doprava návštěvníků v turistických regionech.

ŽADATEL:
Podnikatelské subjekty, oblastní organizace destinačního managementu, geoparky, nestátní neziskové organizace působící v cestovním ruchu, mikroregiony/dobrovolné svazky obcí, církve a náboženské společnosti, organizace zřízené územně samosprávnými celky a územně samosprávné celky.

VÝŠE PODPORY:
Až 50 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 17. 12. 2021.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn
Web Web
Email Email
Copyright © 2021 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny