Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro soukromý sektor z více než 353 otevřených výzev představujeme dotace na fotovoltaické elektrárny s instalací na střešní konstrukce. V případě zájmu vám rádi pomůžeme s výpočtem celkové výše dotace u vašeho projektu i se samotnou přípravou žádosti o podporu. Dále se dozvíte podrobnosti o tematicky neomezené veřejné soutěži na podporu výzkumu a vývoje určené pro všechny projekty s potenciálem obstát v celosvětové konkurenci. Na závěr následují informace o otevřených výzvách Ministerstva zemědělství, konkrétně přibližujeme dotaci na kulturní prvky venkovské krajiny nebo dotaci na podporu restrukturalizace ovocných sadů s cílem zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a sněhovou zimu vám přeje redakce Dotačních novin.

Pokud se zajímáte o fotovoltaiku s instalací na střešní konstrukce a maximálním výkonem do 1MWp, tato výzva je právě pro vás. Podporovanými aktivitami bude pořízení fotovoltaických elektráren na podnikatelské budovy včetně přístřešků (pro automobily, stavební techniku nebo skladování materiálu) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1MWp včetně. Dále bude podporována akumulace elektrické energie. V případě zájmu vám rádi pomůžeme s výpočtem celkové výše dotace u vašeho projektu i se samotnou přípravou žádosti o podporu.

Více informací

Technologická agentura ČR (TAČR) informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2.

PŘEDMĚT DOTACE:
Veřejná soutěž není tematicky omezena. Lze podávat návrhy projektů, které budou konkurenceschopné na evropské i světové úrovni s vysokým tržním potenciálem a současně inovativním řešením.

ŽADATEL:
Malé a střední podniky (včetně nově založených).

VÝŠE PODPORY:
Až 55 % ze způsobilých výdajů projektu, maximálně 1 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 20. 1. 2022 do 10. 3. 2022.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje program na podporu údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 5 000 obyvatel.

PŘEDMĚT DOTACE:
Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, jako např. kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. Součástí projektu můžou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace. Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti.

ŽADATEL:
Spolky (sdružení) a nadace, zájmová sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnosti, vlastník objektu, vlastník pozemku, skupina vlastníků, na němž objekt stojí, uživatel pozemku, na němž objekt stojí, obec, město, městys.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů projektu, maximálně 300 000 Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 1. 2. 2022 do 18. 2. 2022.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje program na podporu restrukturalizace ovocných sadů, jehož účelem je nezbytné zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce.

PŘEDMĚT DOTACE:
Předmětem dotace je plocha nově vysázeného ovocného sadu mimo území hlavního města Prahy osázená odrůdami, které jsou uvedeny ve výkladu dotačního programu a obhospodařovaná podle směrnic pro integrované systémy pěstování na půdách, které nepřekročí limity těžkých kovů.

ŽADATEL:
Zemědělští podnikatelé, mikropodniky, malé a střední podniky.

VÝŠE PODPORY:
Až 240 000 Kč na 1 hektar sadu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30. 9. 2022.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn
Web Web
Email Email
Copyright © 2021 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny