Přeskočit na obsah

Zlepšení péče o děti s poruchami autistického spektra v Gruzii

Dotaci  na podporu projektů na zlepšení situace dětí s poruchami autistického spektra v Gruzii v možnostech sociální inkluze, včetně vzdělávání a psychologické péče, mohou získat nestátní neziskové organizace a další oprávněné subjekty. Celková alokace finančních prostředků na projekty realizované v rámci této výzvy činí 4 500 000,- Kč na období let 2015 – 2017.

Příjem žádostí:

 • Příjem  přihlášek končí dne 29. 5. 2015 v 10 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky a ústavy, zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Obecně prospěšné společnosti, zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb.
 • Nadace a nadační fondy.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty zaměřené na zlepšení sociální inkluze dětí s poruchami autistického spektra (PAS).
 • Projekty směřující na zvyšování kvalifikace zaměstnanců institucí veřejné správy, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi s PAS.
 • Projekty, jejichž cílem je zlepšení oficiální sociální péče o rodiny i děti postižené  PAS.
 • Projekty, které vedou ke zlepšení psychologické péče o děti s PAS.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků na období let od 2015 do 2017 činí 4 500 000,- Kč. Podpořen bude jeden projekt.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt na rok 2015 je 900 000,- Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt na rok 2016 je 1 800 000,- Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt na rok 2017 je 1 800 000,- Kč.
 • Dotace se poskytuje v obvyklé výši 70 % rozpočtových nákladů projektu.

 Specifika a omezení:

 • Pro tento konkrétní dotační titul poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu.
 • Příjemce dotace nemůže dotaci přenechat třetím subjektům.
 • Dotaci nelze používat na financování podnikatelských aktivit.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru