Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Zlínský kraj – Podpora vybavení dílen v základních školách

tool-1028850__340
Share Button

Cílem Programu je podpořit polytechnické vzdělávání na základních školách a tak motivovat žáky k volbě jejich další studijní cesty v technických oborech středních škol.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 6. 2020 do 30. 6. 2020 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Úplné základní školy (1. i 2. stupeň) všech zřizovatelů se sídlem ve Zlínském kraji dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vybavení dílen v základních školách neinvestičního charakteru (např. pilka, pilník, kladívko, kleště, šroubovák, svěrák, pracovní stůl – ponk, svěrka stolařská, ocelový kartáč, atd.).

Forma a výše podpory:

 • Celková předpokládaná částka určená pro Program je 5 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 150 000 Kč.
 • Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Aby žadatelé mohli získat dotaci, musí splňovat další podmínky, a to:
  • být přímo odpovědní za realizaci projektu, nepůsobit jako prostředník,
  • mít stabilní a dostatečné zdroje financování,
  • nesmí mít vystaven inkasní příkaz ve vztahu k jakékoliv podpoře, kterou obdrželi z veřejných prostředků, v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.
 • Na 1 projekt může žadatel předložit maximálně 1 Žádost.
 • Realizace projektu může být zahájena nejdříve dne 1. 9. 2020.
 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu je stanoveno na 31. 7. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>