Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na životní prostředí

MŽP – Národní výzva k předkládání žádostí o podporu na přípravu projektové dokumentace a na spolufinancování projektů do výzvy programu LIFE

warsaw-100294__340

Hlavním cílem výzvy je na všech úrovních zajistit podporu projektům, které řeší environmentální problémy a jejich výsledky mají pozitivní dopady v oblasti životního prostředí a klimatu.

2. Výzva MAS Podřipsko – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření

nature-3986283__340

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

1. Výzva MAS Podřipsko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

squirrel-1168140__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

Výzva MAS Hrubý Jeseník – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

editor-12-113-cs_1

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

Výzva MAS Hrubý Jeseník – OPŽP – Protierozní opatření

forest-3194475__340

Dotace na podporu opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.) a na stabilizaci drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.).

Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. – OPŽP – Realizace ÚSES

waterfall-3961311__340

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

Výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření

forest-22118__340

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

Výzva MAS Český sever, z.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

daffodil-3349706__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

Výzva MAS Sokolovsko o.p.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

butterfly-1127666__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

3. Výzva MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. – OPŽP- Protierozní opatření

coed-y-brenin-982270__340

Dotace na podporu opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.) a na stabilizaci drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.).