Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na životní prostředí

Liberecký kraj – Podpora retence vody v krajině

grass-974488__340

Dotace na podporu optimalizace vodního režimu v krajině, zvyšování odolnosti vodních ekosystémů vůči hydrologickým extrémům, zajištění dostatku podzemní i povrchové vody pro život v krajině a urbanizovaných územích.

MAS Mezi Úpou a Metují – OPŽP – Realizace sídelní zeleně I

daffodil-3349706__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

MAS Serviso – OPŽP – výsadby dřevin

stream-341710__340

Dotace na výsadby na nelesní půdě, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, na realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

23. výzva – ITI – Olomouc – SC 1.2 – Pořízení vozidel II.

bus-22114__340

Dotace na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu.

Výzva MAS Vyškovsko, z.s. – OPŽP – Realizace ÚSES

stream-341710__340

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

MAS Český les – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

butterfly-1127666__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

MAS Český les – OPŽP – Protierozní opatření

stream-341710__340

Dotace na podporu stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.).

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření

forest-931706_960_720

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

MAS Mladoboleslavský venkov, z.ú. – Výzva OPŽP č.1 – Realizace sídelní zeleně

marguerite-1507550__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

MAS Dolnobřežansko OPŽP – Realizace sídelní zeleně

butterfly-1127666__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.