Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na životní prostředí

SFŽP – Výzva č. 5/2021: Výsadba stromů – grantové schéma

environmental-protection-326923__340

Dotace na zprostředkování zajištění výsadby stanovištně1 vhodných druhů listnatých stromů spolu s multiplikací zdrojů na tuto činnost a realizace souvisejících osvětových akcí, jejich cílem je mimo jiné zajištění nových lokalit pro výsadby, podpoření zájmu veřejnosti o výsadby a zlepšení péče o vysazenou zeleň.

SFŽP – Výzva č. 4/2021: Výsadba stromů – individuální projekty

shutterstock_88756531.jpg

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Zapojením veřejnosti do sázení stromů a do následné péče o ně dojde ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný prostor, který se stane dostupným, bezpečným a atraktivním místem a zohlední potřeby členů místní komunity.

SFŽP – Výzva ENERG ETS č. 3/2021 – Modernizace zdrojů a technologií: velké projekty

shutterstock_154567661.jpg

Dotace na snížení konečné spotřeby energie/primární energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu, prostřednictvím modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu a rozvod energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti nebo změny fosilní palivové základny či typu energie.

SFŽP – Výzva ENERG ETS č. 2/2021 – Modernizace technologií: malé projekty

shutterstock_72113266.jpg

Dotace na snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí oxidu uhličitého ve výrobním nebo zpracovatelském procesu prostřednictvím modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení.

SFŽP – Výzva ENERG ETS č. 1/2021 – Modernizace zdrojů malé projekty

factory-613319__340

Cílem výzvy je snížení emisí uhlíku, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.

SFŽP – Výzva č. 3/2021: Plány pro sucho

aqua-3771946__340

Dotace na zlepšení a optimalizaci hospodaření s pitnou vodou při zvládání sucha a stavu nedostatku vody prostřednictvím zpracování Plánů pro zvládání sucha pro rozhodování komisí pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody.

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika -CZ/2021/13

laboratory-385349__340

Dotace je určena na projekty přeshraniční spolupráce v oblasti kvalitního životního prostředí. Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu.

Město Beroun – Dotace na veřejnou zeleň

marguerite-1507550__340

Dotace na zlepšení životního prostředí a zvelebení veřejných prostranství ve městě.

SFŽP – Výzva RES+ č. 2/2021 – Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

istockphoto-1222813550-170667a

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.

SFŽP – Výzva RES+ č. 1/2021 – Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Solar panels with wind turbines in the back seen in Germany

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.