Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na životní prostředí

Výzva MAS Hanácký venkov, z. s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně II

urban-park-3410146__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

Výzva MAS Hanácký venkov, z. s. – OPŽP – Realizace ÚSES

autumn-2242958__340

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

Výzva MAS Regionu Poodří – OPŽP – Protierozní opatření

stream-341710__340

Dotace na podporu opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.).

MAS svatého Jana z Nepomuku – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

urban-park-3410146__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů).

MAS svatého Jana z Nepomuku – OPŽP – Protierozní opatření

hands-1838659__340

Dotace na podporu opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.).

Výzva MAS Bojkovska – OPŽP – výsadby dřevin

conifer-938692__340

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

OPŽP – 137. výzva – Dotace na odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

disposal-1846033__340

Dotace na vybudováním třídicích linek a zařízení na recyklaci odpadů, odděleným sběrem odpadů a efektivnějším využitím odpadů. Cílem podpory je zkvalitnění nakládání s odpady, snížení produkce odpadů, prevence environmentálních rizik a odstraňování starých ekologických zátěží.

2. Výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně II

marguerite-1507550__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů).

NPŽP – výzva č. 8/2019: Podpora obcí v národních parcích

nature-3289812__340

Dotace na zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků, a podpora udržitelného rozvoje těchto obcí.

NPŽP – výzva 9/2019: zeleň ve městech a obcích (výsadba stromů)

shutterstock_88756531.jpg

Dotace na zlepšení životního prostředí v obcích prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody.