Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

pokud odebíráte informace o dotacích v rámci služby Dotační Manager, můžete si myslet, že se svět dotací zbláznil. Ti z vás, kteří už mají nějaké dotační projekty za sebou, však jistě podotknou, že bláznivý je odjakživa.

Každopádně Místní akční skupiny (MAS) zveřejnily nové výzvy a je jich opravdu hodně. V Dotačních novinách se pokusíme představit stěžejní podporované oblasti v rámci jednotlivých MAS, přičemž celkově bylo v posledních dnech zveřejněno více než 30 výzev. Prostor pro další aktuality je tímto vyčerpán, ale jsme vám samozřejmě plně k dispozici pro vaše konkrétní dotazy.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Dotace na zvýšení bezpečnosti dopravy formou rekonstrukce, modernizace a výstavbou chodníků, bezbariérových komunikací a výstavbou samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce.
1.výzva MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s. – IROP – Bezpečná doprava
PŘEDMĚT DOTACE: Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků, bezbariérových komunikací, podchodů nebo lávek, výstavba samostatných stezek pro cyklisty, realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, a další.

ŽADATEL: Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí. Všechny subjekty musí místně spadat pod MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

VÝŠE PODPORY: Až 95 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 19.5.2017, 12:00 hod.
Podpora nezaměstnaných osob v návratu na trh práce a zvyšování zaměstnanosti v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) a Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS – Partnerství Moštěnka na roky 2014–2020 „Náš region – naše radost“
2.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka, o.p.s. – OPZ-Podpora zaměstnanosti-I.
PŘEDMĚT DOTACE: Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce, zvyšování zaměstnanosti, podpora udržitelnosti na trhu práce, podpora prostupného zaměstnávání.

ŽADATEL: Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, školy a školská zařízení. Všechny subjekty musí místně spadat pod MAS-Partnerství Moštěnka, o.p.s.

VÝŠE PODPORY: Až 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 30.5.2017, 12.00 hod.
Dotace na podporu dostupné infrastruktury pro péči o děti, která je určena rodičům dětí a dalším pečujícím osobám.
Prorodinná opatření – MAS Uničovsko – 1
PŘEDMĚT DOTACE: Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), dětské skupiny, společná doprava dětí, příměstské tábory, vzdělávání.

ŽADATEL: Obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované obcemi; organizace zřizované kraji; příspěvkové organizace; nestátní neziskové organizace; OSVČ; poradenské a vzdělávací instituce; školy a školská zařízení. Všechny subjekty musí místně spadat pod MAS Uničovsko.

VÝŠE PODPORY: Až 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 31.5.2017, 10.00 hod.
Dotace na zpracování územních studií pořizovaných podle stavebního zákona se zaměřením na veřejnou technickou infrastrukturu, na veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství.
OPZ – optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě
PŘEDMĚT DOTACE: Zpracování územních studií.

ŽADATEL: Obce s rozšířenou působností – celá ORP se musí nacházet na území MAS Sokolovsko. Jedná se o ORP Kraslice.

VÝŠE PODPORY: Až 95 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 1. 6. 2017, 13:00 hod.
Podpora vybudování zázemí pro: centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, azylové domy, apod.
2.výzva MAS ORLICKO-IROP-Infrastruktura sociálních služeb I.
PŘEDMĚT DOTACE: Nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu. Výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

ŽADATEL: Kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace. Všechny subjekty musí místně spadat pod MAS Orlicko.

VÝŠE PODPORY: Až 95 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 2. 5. 2017, 10.00 hod.
Dotační Manager
Lucie Tomčíková Výzvy Místních akčních skupin jsou navázány na výzvy jednotlivých operačních programů, na integrované projekty CLLD, proto jsou na sebe podobné, avšak nejsou stejné a pokud máte zájem do některé výzvy žádost podat, je nutné svůj záměr konzultovat s příslušnými zástupci MAS.

Jako další zajímavé aktuální dotace mimo MAS můžeme uvést například IROP Výzva č. 72 Cyklodoprava II, nebo MV - HZS ČR Investiční dotace pro JSDH obcí.

Mgr. Lucie Tomčíková,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2017 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny