Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

s koncem minulého roku bylo vyhlášeno plno nových výzev, tak se na ně v Dotačních novinách podívejme. Nejprve se zaměříme na OP PIK, největší program na podporu podnikatelů, který zveřejnil aktualizovaný harmonogram výzev na rok 2018.

V prvních dvou výzvách programu Inovační vouchery bylo podáno takřka 900 žádostí o podporu, další žadatele se pokusí uspokojit v pořadí již třetí výzva. Naopak historicky první výzva byla vyhlášena v programu Proof of Concept, jenž umožňuje získat až 70 % dotaci na ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi.iacute; na zajištění interoperability v železniční dopravě.

Veškeré nové výzvy naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2018. V prvním kvartálu letošního roku budou otevřeny například výzvy programu Potenciál, Inovace (ITI Plzeň), nebo první výzva programu Rizikový kapitál. 2 miliardy jsou připraveny na IV. Výzvu programu ICT a sdílené služby a znovuotevření by se měl dočkat i program Školicí střediska. Na kompletní harmonogram se můžete podívat zde.

Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou.
Inovační vouchery

PŘEDMĚT DOTACE: Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben.

ŽADATEL: Malé a střední podniky.

VÝŠE PODPORY: Až 75 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 31.12.2018.

Dotace na vytvoření studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze výzkumného projektu.
Proof of Concept

PŘEDMĚT DOTACE: Podporovány budou aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh. Výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze projektu. Studií proveditelnosti se rozumí hodnocení a analýza potenciálu projektu, které mají za cíl podpořit proces rozhodování tím, že objektivně a racionálně zjistí silné a slabé stránky projektu, jeho příležitosti a hrozby a určí zdroje potřebné pro jeho uskutečnění, jakož i jeho vyhlídky na úspěch.

ŽADATEL: Malé a střední podniky.

VÝŠE PODPORY: Až 70 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 4.5.2018.

Středoevropský fond fondů (SFF)

Se zajímavou zprávou přichází Českomoravská záruční a rozvojová banka, která se zapojí do Středoevropského fondu fondů, jenž má prostřednictvím kapitálových vstupů podpořit inovativní a rostoucí firmy v regionu střední Evropy.
 
„Středoevropský fond fondů, který bude řízen Evropským investičním fondem, vybere vhodné již existující nebo nově založené fondy rizikového kapitálu a private equity z regionu střední Evropy, a do těchto fondů vloží dané finanční prostředky určené na podporu podnikatelů.“ Kompletní zprávu si můžete přečíst na webu ČMRZB.

Rádi bychom Vás pozvali na IoT & AI FORUM 2018, které se uskuteční dne 28. 2. 2018 v prostorách Jihomoravského inovačního centra.  Podtitul konference „Perspektivy čtvrté průmyslové revoluce“ napovídá o jejím tematickém zaměření, které se tentokrát kromě vývoje a trendů v IoT dotkne i populární problematiky umělé inteligence (AI) a probíhající čtvrté průmyslové revoluce.

CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
Copyright © 2018 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny