Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v aktuálních dotačních novinách si představíme dotace na rekonstrukci a budování sportovišť, přírodních zahrad, vodovodů a kanalizací a v neposlední řadě také chodníků a související infrastruktury. Věříme, že informace přispějí k rozvoji vaší obce, či města.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Jak bývá již několik let zvykem, tak na přelomu léta a podzimu došlo k vyhlášení výzev na získání podpory od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v oblasti investic do rekonstrukce či zbudování nových sportovních kapacit.
 
Celkem byly vyhlášeny dvě výzvy. První z nich se zaměřuje na podporu sportovišť v rámci spolků. Druhá výzva je poté určena pro sportovní zařízení ve vlastnictví měst s více než 10 000 obyvateli. Pojďme se tedy na tyto výzvy podívat podrobněji.
Podpora zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřských, základních a středních školách a organizacích působících v oblasti EVVO a dále na podporu rozvoje/zázemí lesních mateřských škol v rámci školského systému ČR.

PŘEDMĚT DOTACE:
a) Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti; b) Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy. Zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí tak, aby byly naplněny legislativní požadavky pro provoz lesních mateřských škol; c) Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí. Rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání (zejména EVVO, přírodovědného či neintenzivního pěstitelství), které probíhá ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou.

ŽADATEL:
Obce; předškolní zařízení mateřské školy, lesní mateřské školy (včetně lesních klubů), dětské skupiny; základní školy; střední školy; domy dětí a mládeže; příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO a nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO.

VÝŠE PODPORY:
Až 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 3. 2020.

Cílem této výzvy je zlepšení kvality povrchových a podzemních vod a zlepšení dodávek pitné vody zejména za účelem zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.

PŘEDMĚT DOTACE:
Výstavba kanalizace; Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod; Přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody.

ŽADATEL:
Obce/města; Dobrovolné svazky obcí; Městské části hl. města Prahy; Příspěvkové organizace; Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty; Zájmová sdružení právnických osob ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

VÝŠE PODPORY:
Až 63,75 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 1. 2020.

Zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo místních komunikací.

PŘEDMĚT DOTACE:
Výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků, přechodů pro chodce; Nasvětlení přechodů, světelná signalizační zařízení; Výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy atd.) podél autobusových zastávek; Úpravy vjezdů do obce, měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel.

ŽADATEL:
Obec, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část), nebo příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví obce.

VÝŠE PODPORY:
Až 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 15. 10. 2019.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager.

Jen za minulý týden odhalil 45 nových výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2019 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny