Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

v aktuálních dotačních novinách pro podnikatele nejprve představíme výzvu programu Nízkouhlíkové technologie, která umožňuje získat dotace v oblasti zpracovávání druhotných surovin, akumulace energie a také elektromobility. Následně se podíváme na možnosti dotací pro výstavbu a rekonstrukci rybníků.

Čtvrtá výroční konference k Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) přinesla mnoho zajímavých informací, například k navazujícímu OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) v programovém období 2021-2027.

V Dotačních novinách si z materiálů konference představíme přehled výzev, jejichž otevření je plánováno v roce 2020. Na závěr uvedeme ještě informace k programu Trend, který prostřednictvím aktuální výzvy podporuje podniky v zahájení jejich výzkumných aktivit.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.


Za Dotační noviny přejeme inspirativní čtení a příjemné prožití vánočních svátků.
V rámci programu OP PIK - Nízkouhlíkové technologie byly vyhlášeny tři nové výzvy:

Elektromobilita – Poskytuje dotace na pořízení elektromobilů a neveřejných (rychlo)nabíjecích stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu s možností doplnění nabíjecí stanice o baterii a FVE, za předpokladu, že baterie i FVE je součástí nabíjecí stanice.

Druhotné suroviny – Pořízení inovativních technologií k získávání druhotných surovin a na výrobu inovativních výrobků z druhotných surovin, např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností.

Akumulace energie - Inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie.
 
Program 129 283 poskytuje dotace na rekonstrukci rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, kdy došlo k ohrožení bezpečnosti vodního díla, nebo je narušena, či jinak významně omezena jejich vodohospodářská funkce, v souvislosti s nastalou havarijní situací nebo povodní. Program je určen pro podnikatele v zemědělské prvovýrobě, kteří na rybníku provozují chov a lov ryb.

Program 129 282 poskytuje dotace na zadržení vody v krajině, posílení protipovodňových funkcí rybníků. Podporována je výstavba nových, obnova zaniklých či rekonstrukce stávajících rybníků větších než 2 ha, dále také odbahnění značně zanesených rybníků o výměře 2–30 ha.
 
Podpora nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit podniků ve spolupráci s výzkumnými organizacemi. Záměrem podprogramu je dát šanci uchazečům, kteří nerealizují na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity.

PŘEDMĚT DOTACE:
Osobní náklady, náklady na subdodávky, ostatní přímé náklady, nepřímé náklady.

ŽADATEL:
Podniky, Výzkumné organizace.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 5. 2. 2020


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2019 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny