Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI


Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro veřejný sektor a neziskové organizace z více než 427 otevřených výzev vybíráme dotační příležitosti na:
  • podporu vodních prvků a zeleně,
  • digitalizaci stavebního řízení,
  • rozvoj průmyslových zón a regeneraci brownfieldů,
  • zlepšení kvality ovzduší a úspory energie v Praze.
Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a pěkné léto vám přeje redakce Dotačních novin.
 
Dotace na zavádění vybraných prvků modré a zelené infrastruktury v regionech, obcích a jejich okolí.

PŘEDMĚT DOTACE:
Náhrada drobných zpevněných ploch sídelní zeleně a výsadbou stromů (mimo komplexní dopravní opatření); Pořízení a implementace zelených nebo modrých prvků s pozitivním vlivem na mikroklima sídla; Nákup a instalace drobných zelených prvků, jejichž významnou část tvoří živá vegetace (včetně nadzemních záhonů a truhlíků); Zakládání a obnova zelených ploch prospěšných z hlediska spontánní sukcese (včetně květnatých luk); Pořízení a rekonstrukce vodních prvků zpevněných ploch (bez podpory architektonicky cenných prvků a nesouvisejících stavebních objektů); Podpora ostatních krajinných prvků zelené a modré infrastruktury, které nemohou být předmětem podpory Operačního programu životního prostředí a které mají prokazatelný přínos z pohledu změny klimatu; Zpracování územních a sídelních studií z pohledu urbánní ekologie nebo ve volné krajině a prevence před negativními vlivy změny klimatu.

ŽADATEL:
Právnické osoby.

VÝŠE PODPORY:
Až 90 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30.10.2020.

Dotace na informační systémy podporující Digitalizaci stavebního řízení.

PŘEDMĚT DOTACE:
Nově pořízené informační systémy a nové funkcionality informačních systémů.

ŽADATEL:
Ministerstvo pro místní rozvoj; Český úřad zeměměřický a katastrální; Český telekomunikační úřad.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31.12.2020.

Dotace na rozvoj stávajících průmyslových zón ve smyslu zkvalitnění infrastruktury včetně opatření pro snížení negativních klimatických dopadů, regeneraci lokalit brownfieldů a na přípravu podnikatelských parků s menší rozlohou pouze v místech, kde převažuje celospolečenský význam pro jejich realizaci.

PŘEDMĚT DOTACE:
Příprava na Průmysl 4.0 – příprava a rozvoj inovativních podnikatelských parků, nástup inovativních technologií pro potřeby Průmyslu 4.0; Revitalizace brownfieldů – snížení záborů půdy a odstraňování ekologických zátěží; Podpora ekologických opatření – snižování negativních klimatických dopadů; Omezení vylidňování oblastí – budování a modernizace podnikatelských parků jako jeden z nástrojů zvyšování kvality života v obci; Podpora malého a středního podnikání – vytvoření podmínek pro vznik a rozvoj místních firem; Řešení negativních dopadů souvisejících s podnikatelským parkem v jeho bezprostředním okolí.

ŽADATEL:
Obce, kraje.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Po celou dobu trvání programu, tedy až do roku 2026.

Cílem Programu Čistá energie Praha je motivace vlastníků bytových objektů k realizaci úspor energií a zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy.

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotace jsou určeny na náhradu zdrojů na pevná paliva, náhradu lokálních topidel centrálním vytápěním, rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností, využití obnovitelných zdrojů energie a regulace parametrů otopné vody.

ŽADATEL:
Fyzické osoby, (bytová) družstva a společenství vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt.

VÝŠE PODPORY:
Až 80 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31.8.2020.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2020 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny