Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI


Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro veřejný sektor a neziskové organizace z více než 401 otevřených výzev vybíráme dotační příležitosti na:
  • snižování emisí (například prostřednictvím vodních clon, skrápění či mlžících zařízení),
  • rekonstrukci, modernizaci a výstavbu vybraných úseků silnic II. a III. třídy,
  • budování a obnovu zdrojů pitné vody,
  • regionální podporu rozvoje veřejného prostranství v obcích.
Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a pěkné léto vám přeje redakce Dotačních novin.
 
Dotace na zavádění vybraných prvků modré a zelené infrastruktury.

PŘEDMĚT DOTACE:
Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování či pořízení technologií pro snižování emisí TZL, Nox, SO2, NH3 a VOC; Omezování prašnosti z plošných zdrojů (např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).

ŽADATEL:
Právnické osoby.

VÝŠE PODPORY:
Až 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 1. 2. 2021.

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu silnic.

PŘEDMĚT DOTACE:
Rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

ŽADATEL:
Kraje a organizace zřizované kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy.

VÝŠE PODPORY:
Až 90 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 26. 2. 2021.

Dotace na zlepšení zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

PŘEDMĚT DOTACE:
Realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění, případně rekonstrukce nefunkčních, přivaděčů pitné vody, včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu či vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není vodovod realizován; Realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

ŽADATEL:
Obce; Dobrovolné svazky obcí; Příspěvkové organizace územních samosprávných celků; Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

VÝŠE PODPORY:
Až 80 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 18. 12. 2020.

Dotace na rozvoj veřejných prostranství, kulturních či spolkových zařízení včetně knihoven.

PŘEDMĚT DOTACE:
Rozvoj venkova: veřejná prostranství v obcích, kulturní a spolková zařízení včetně knihoven (dále také podpora zemědělských podnikatelů a investice do nezemědělských činností).

ŽADATEL:
Obce nebo svazky obcí; Příspěvkové organizace zřízené obcí nebo svazkem obcí; Nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, o.p.s.); Registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby. Podpora je poskytována v obcích na území místní akční skupiny MAS Mezi Úpou a Metují.

VÝŠE PODPORY:
Až 80 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 4. 9. 2020.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2020 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny