Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti


Vážení čtenáři,

v minulých Dotačních novinách jsme se zaměřili čistě na podporu zpracovatelského průmyslu a inovací v České republice. V těch aktuálních proto přistoupíme k ukázce dotací z dalších tematických oblastí.

Konkrétně představíme dotace na projektovou přípravu strategických projektů, bezúročné úvěry, aktivní využívání volného času či nákup kreativních služeb. Jedná se o výběr z 270 aktuálně otevřených výzev pro podnikatele, které naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Nejdříve si však dovolíme představit naši novou unikátní službu „Zpracování dokumentace k výběrovému řízení do 24 hodin“, v rámci které obdržíte kompletní podklady pro výběr dodavatele.

Inspirativní čtení přeje redakce Dotačních novin.
Pokud realizujete dotovaný projekt, máte v rámci nakupování dodávek, pořizování služeb a stavebních prací (dále jen plnění) určité povinnosti. V praxi to znamená, že když něco pořizujete, čeká vás administrativně vyčerpávající proces.

Výběr dodavatele vám prostřednictvím naší nové služby, která spočívá v dodání připravené dokumentace, významně zkrátíme a zjednodušíme. Do 24 hodin dodáme 21 dokumentů pro administraci výběrového řízení a poskytneme také potřebnou telefonickou a e-mailovou podporu. Více informací zjistíte ve článku.
Dotace na zajištění přípravy a zpracování strategických projektů z národních či mezinárodních programů podpory.

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotace na zpracování kompletní projektové dokumentace strategického projektu (takový projekt například prokazatelně přispívá k dosažení strategického cíle krajské přílohy k RIS3 strategii nebo specifického cíle Národní RIS3 strategie), včetně všech relevantních příloh dle podmínek národního či mezinárodního programu podpory.

ŽADATEL:
Soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty se sídlem, pobočkou, pracovištěm na území Ústeckého kraje.

VÝŠE PODPORY:
Až 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 12. 2021

Financování podnikatelských projektů realizovaných na území hlavního města Prahy, které využívají výsledků výzkumu, jsou uskutečňovány inovačními podnikateli s krátkou historií nebo jsou realizovány v oblasti energetické efektivity a obnovitelných zdrojů.

PŘEDMĚT DOTACE:
Investiční úvěr bez úroků a poplatků až do výše 15 mil. Kč se splatností až 10 let a odkladem splátek až o 3,5 roku.

ŽADATEL:
Drobní, malí a střední podnikatelé se sídlem či provozovnou na území hlavního města Prahy, kteří podnikají v oblastech, jako je např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, vodohospodářství a zpracování odpadů, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování a pohostinství, vzdělávání a další služby.

VÝŠE PODPORY:
Úvěr až 90 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 12. 2022

Účelem poskytnutí dotace je podpora subjektů se sídlem nebo vykonávající činnost na území statutárního města Mladá Boleslav v oblasti pravidelného a dlouhodobého aktivního využívání volného času dětí a mládeže.

PŘEDMĚT DOTACE:
Festivaly – divadelní, filmové, hudební; Besedy a přednášky; Volnočasové aktivity; Umělecké aktivity – výtvarné a hudební projekty, výstavy; Aktivity pro seniory a osoby se zdravotním postižením; Ekologická výchova a péče o životní prostředí.

ŽADATEL:
Spolky; Právnické a fyzické osoby.

VÝŠE PODPORY:
Až 80 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 27. 11. 2020

Dotace na zvýšení kvality nabídky malých a středních podniků a fyzických a právnických osob podnikajících, zejména jejich produktů a služeb, díky čemuž budou schopny upevnit svou pozici na trhu.

PŘEDMĚT DOTACE:
Nákup kreativních služeb v oblasti architektury, designu, kulturního dědictví, fotografie, filmu, videa, hudby, výtvarného umění, marketingu, ICT, práce s texty a řemesel.

ŽADATEL:
Mikropodniky; Malé a střední podniky.

VÝŠE PODPORY:
Až 90 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 20. 1. 2021


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2020 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny