Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

z více než 329 otevřených výzev pro podnikatele představujeme výzvu pro firmy s inovativním produktem, který má světový potenciál, ale je tak rizikový, že je na komercionalizaci tohoto produktu nemožné získat finance od soukromého investora či banky. Pro takové případy je zde další kolo programu Evropské komise s názvem EIC ACCELERATOR 2021. Dotační noviny jsou dále zaměřeny na možnost obnovy historických železničních kolejových tratí. O dotaci může žádat každý vlastník nebo subjekt, který má právo k užívání historického železničního kolejového vozidla.

Závěr Dotačních novin je věnován první a druhé veřejné soutěži Ministerstva vnitra. První výzva SECTECH je zaměřená na participaci podnikového sektoru na vývoji, testování a evaluaci nových bezpečnostních technologií. Druhá výzva IMPAKT je zaměřená na koordinovanou dlouhodobou výzkumnou podporu schopností bezpečnostního systému.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a zamilovaný máj vám přeje redakce Dotačních novin.
Tato výzva je ušitá na míru firmám s inovativním produktem, který má světový potenciál, ale je tak rizikový, že je na komercionalizaci tohoto produktu nemožné získat finance od soukromého investora či banky. Projekty s největším potenciálem úspěchu jsou z oblasti digitálních a zdravotnických technologií. Další kolo programu EIC Accelerator již po několikáté vyhlašuje Evropská komise právě nyní. Program je určený pro malé a střední podniky. V tomto programu lze získat 70% podporu (až 2,5 mil. EUR) na vývoj inovativního produktu a až 15 mil. EUR na mezinárodní komercionalizaci výměnou za max. 25% podíl Evropské komise ve vaší firmě. Termín příjmu žádostí je do 9. 6. 2021 nebo do 6. 10. 2021.
 
Dotace na opravu nebo údržbu historického železničního kolejového vozidla. Za historické se považuje drážní vozidlo, které je zachované pro muzejní či dokumentační účely, případně je využíváno pro příležitostný provoz.

PŘEDMĚT DOTACE:
Obnova vnějšího opláštění (lak, popisky apod.), obnova pojezdu (dvojkolí, podvozky apod.), obnova skříně vozidla (konstrukční části, madla, svítilny apod.), obnova mechanických částí (parní stroje, trakční motory, převodovky, celky brzdové soustavy apod.), obnova vnitřních rozvodů (vodovodní, elektrické apod.), obnova interiéru (oddíl pro cestující, služební oddíl, stanoviště strojvedoucího apod.).

ŽADATEL:
Oprávněným příjemcem může být vlastník historického železničního kolejového vozidla nebo subjekt, který prokáže právo k užívání tohoto vozidla a souhlas vlastníka s obnovou.

VÝŠE PODPORY:
Až 80 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 28. 5. 2021.

Program bezpečnostního výzkumu ČR 2021–2026 je zaměřen na vývoj, testování a evaluaci nových bezpečnostních technologií (SECTECH). Jedná se o první veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích.

PŘEDMĚT DOTACE:
Hlavním cílem Programu SECTECH je prostřednictvím mobilizace potenciálu podnikového sektoru (zejm. začínajících, malých a středních podniků) a participace na vývoji a transferu nových bezpečnostních technologií podpořit dosažení technologické a technické úrovně, která umožní jednotlivým složkám bezpečnostního systému ČR získávat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti pro zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů.

ŽADATEL:
Malý, střední nebo velký podnik a organizace pro výzkum a šíření znalostí, které jsou zapsané na seznamu výzkumných organizací MŠMT.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 6. 5. 2021.

Program Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019–2025 IMPAKT 1 je zaměřen na koordinovanou dlouhodobou výzkumnou podporu schopností bezpečnostního systému. Jedná se o druhou veřejnou soutěž v podprogramu 1 Společné výzkumné projekty.

PŘEDMĚT DOTACE:
Cílem Programu IMPAKT je dosažení takové poznatkové, technologické a technické úrovně, která umožní České republice získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti potřebné pro zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů. Program vytváří podmínky pro využití a rozvoj potenciálu akademického a veřejného výzkumného sektoru, které zajišťují synergickou a dlouhodobou výzkumnou podporu bezpečnostního systému ČR.

ŽADATEL:
Organizace pro výzkum a šíření znalostí v souladu s nařízením Komise, které jsou zapsané na seznamu výzkumných organizací.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 3. 5. 2021.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn
Web Web
Email Email
Copyright © 2021 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny