Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro soukromý sektor z více než 266 otevřených výzev podrobněji představujeme VIII. výzvu určenou pro malé, střední i velké podniky v programu Potenciál, který pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Následuje popis změny zákona o zadávání veřejných zakázek, který pro zadavatele veřejných zakázek ustanovuje nová pravidla, a to tzv. institut odpovědného zadávání.

Dále se dozvíte podrobnosti o programu Pomoc po tornádu pro podnikatele, který počítá s dotací 1 milion Kč, padesátitisícovou podporou na úklidové práce nebo bezúročným úvěrem až do výše 45 milionů korun. Závěr je věnován dotacím na kulturní památky, umělecké aktivity, umělecká díla, festivaly, přehlídky nebo na činnosti týkající se knihovního fondu.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a pohodové léto vám přeje redakce Dotačních novin.
Dotace na podporu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity, dotace na prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

PŘEDMĚT DOTACE:
Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení strojů, zařízení a jiného vybavení nezbytného pro zajištění aktivit centra.

ŽADATEL:
Malé, střední a velké podniky.

VÝŠE PODPORY:
Až 50 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 14. 6. 2021 do 26. 8. 2021.

V roce 2021 začala pro zadavatele zakázek platit nová pravidla. Změny se dotýkají nejen zadavatelů v rámci zákona č. 136/2016 Sb. ohledně zadávání veřejných zakázek, ale i mimo jeho rámec, např. pro veřejné zadavatele u zakázek malého rozsahu, zadavatele z okruhu podnikatelských subjektů nebo pro podnikatele z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V souvislosti se změnami zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, byl zaveden nový institut tzv. odpovědného zadávání.
 

Více informací

Účelem výzvy je podpora podnikatelských subjektů, které byly postiženy tornádem a jeho doprovodnými jevy na území České republiky dne 24. a 25. června 2021. Podnikatelé mohou rovněž využít bezúročný úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) až do výše 45 milionů korun, a to v rámci rozšířeného programu Expanze – úvěry.

PŘEDMĚT DOTACE:
Škody na dlouhodobém majetku, zboží a zásobách pořízené před zásahem tornáda, které byly nebo nebyly pojištěny. Jednorázový příspěvek na úklidové práce spojené s odstraněním škod po tornádu a jeho doprovodných jevech ve výši 50 000 Kč.

ŽADATEL:
Jakýkoli podnikatelský subjekt.

VÝŠE PODPORY:
50 tis. Kč – 1 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30. 9. 2021.

Právnické a fyzické osoby v oblasti kulturního dění mohou získat dotace na umělecké aktivity, umělecká díla, kulturní památky, festivaly, přehlídky nebo na činnosti týkající se knihovního fondu.

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotace na umělecká hodnotná díla, periodické a neperiodické publikace, na udržování kulturních památek a sbírkových předmětů, výstavní a přednáškovou činnost, na festivaly a přehlídky, na propagaci české kultury v zahraničí, na podporu vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit nebo na ochranu, údržbu a doplňování knihovního fondu.

ŽADATEL:
Právnické a fyzické osoby v oblasti kulturního dění.

VÝŠE PODPORY:
Až 90 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 23. do 29. srpna 2021 lze žádat o podporu pro projekty zahajované v termínu 1. 1. – 30. 4. 2022. Rozhodujícím termínem projektu je datum zahájení klíčového výstupu, čímž se rozumí zahájení festivalu, premiéra, vernisáž, křest knihy nebo CD apod.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn
Web Web
Email Email
Copyright © 2021 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny