Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro soukromý sektor z více než 296 otevřených výzev představujeme schválenou regionální podporu pro Česko pro roky 2022–2027 včetně míry podpory v jednotlivých regionech. Dále se dozvíte podrobnosti ohledně startovacích voucherů pro podnikatelské subjekty z Pardubického kraje. Následují informace o investicích na zalesňování zemědělské půdy a zakládání lesů. Závěr je věnován investicím do nezemědělských činností pro zemědělské podnikatele.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a teplé babí léto vám přeje redakce Dotačních novin.

Evropskou komisí byla schválena nová mapa regionální podpory pro Česko pro roky 2022–2027. Mapa regionální podpory definuje, které regiony v České republice jsou způsobilé pro regionální podporu a zároveň stanovuje maximální možnou míru podpory v těchto regionech, vyjádřenou jako procento ze způsobilých nákladů. Míra podpory by se v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) měla v závislosti na regionu pohybovat u malých podniků mezi 40–60 % (u regionu Severozápad možná až 70 %), u středních podniků mezi 30–50 % (u regionu Severozápad možná až 60 %) a u velkých podniků (ve výzvách, kde bude účast velkých podniků povolena) mezi 20–40 % (u regionu Severozápad možná až 50 %). Pro velké podniky v regionu Střední Čechy, Jihozápad a Jihovýchod bude milníkem datum 1. 1. 2025, kdy by mělo dojít k ponížení jejich míry podpory o 5 procentních bodů.

 

Více informací

Cílem udělení startovacích voucherů je podpořit vznik nových podnikatelských záměrů, „nastartovat“ zamýšlené inovativní podnikatelské aktivity a poskytnout příležitost pro jejich realizaci.

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporované aktivity kategorie A – neinvestiční aktivity – služby externích expertů, poradenské služby, školící kurzy, konferenční poplatky, průzkum trhu, nájemné, nákup materiálu, pořízení specializovaného software, licenční poplatky, tvorba webových stránek a další. Podporované aktivity kategorie B – investiční aktivity – technologická zařízení, dlouhodobý nehmotný majetek, pořízení software, digitalizace provozu, zařízení stavby.

ŽADATEL:
Podnikatelské subjekty s kratší než tříletou historií.

VÝŠE PODPORY:
Až 80 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 11. 10. 2021 do 27. 10. 2021.

V roce 2022 bude obnovena možnost podání žádosti na zalesnění zemědělské půdy podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb. Opatření řeší potřebu zvýšit odolnost zemědělství ke klimatické změně podporou přeměny degradovaných půd s nízkým retenčním potenciálem.

PŘEDMĚT DOTACE:
Opatření se zaměřuje na zalesnění zemědělské půdy včetně poskytnutí péče o založený porost po dobu 5 let následujících po roce založení lesního porostu. Žádosti o dotaci na péči o založený lesní porost, resp. za ukončení zemědělské činnosti, pak žadatel podává od roku 2023 po dobu 5 let, resp. 10 let následujících po roce založení lesního porostu.

ŽADATEL:
Vlastník, spoluvlastník, nájemce, vypůjčitel nebo pachtýř pozemku určeného k zalesnění, popřípadě spolky těchto skupin nebo svěřenecký fond.

VÝŠE PODPORY:
Sazby až 3 035 EUR na hektar.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 15. 5. 2022.

Dotační program pro podporu zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, maloobchodu, výzkumu a vývoje.

PŘEDMĚT DOTACE:
Investice do nezemědělských činností – stavební obnova, pořízení strojů, pořízení technologií, nákup základního nábytku, nákup nezbytné výpočetní techniky, nákup nemovitosti a další. Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv – technologie na výrobu tvarovaných biopaliv, montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání.

ŽADATEL:
Zemědělský podnikatel.

VÝŠE PODPORY:
Až 45 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 5 10. 2021 do 26 10. 2021.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn
Web Web
Email Email
Copyright © 2021 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny