Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

v úvodu Dotačních novin bychom vám chtěli představit unikátní projekt našeho klienta a doufáme, že vás zaujme stejně jako nás. Následně z více než 459 otevřených výzev ze soukromého sektoru představujeme dotace na zřízení nového místa poskytování zdravotních služeb na území Jihočeského kraje. Dále se dozvíte podrobnosti o částečných kompenzacích celkových mzdových nákladů pro zaměstnavatele z důvodu překážek vyvolaných šířením nákazy COVID-19. Na závěr přibližujeme dotaci na podporu produktů v rámci regionálního cestovního ruchu Moravskoslezského kraje.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Děkujeme vám za celoroční přízeň a za celý tým redakce Dotačních novin vám přejeme veselé Vánoce a milionový nový rok!
Ve světě zcela běžný, v České republice však unikátní projekt – to je postpenitenciární duchovní péče (PDP). Jeho myšlenka se u nás postupně rozvíjí a hledá si své příznivce. Do budoucna se projektu pokusíme pomoci získat dotaci, ale už dnes bychom vám chtěli myšlenku PDP představit. Jako nezisková organizace však funguje primárně z finančních darů veřejnosti a firem. Podpoříte s námi postpenitenciární duchovní péči v její práci?

Více informací

Navštivte webové stránky péče

Podpořte postpenitenciární duchovní péči na účtu: 5930122349/0800
Dotace na zřízení nového místa poskytování zdravotních služeb na území Jihočeského kraje.

PŘEDMĚT DOTACE:
Zřízení místa poskytování zdravotní péče v předem vybraném oboru zdravotní péče na předem vybraném místě poskytování zdravotních služeb, a to na základě spolupráce s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a motivační podpory ze strany obce v místě poskytování zdravotních služeb.

ŽADATEL:
Fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

VÝŠE PODPORY:
Až 1 500 000 Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 3. 1. 2022 do 30. 6. 2022.

Podstatou programu je částečná kompenzace celkových mzdových nákladů z důvodu překážek vyvolaných šířením nákazy COVID-19.

PŘEDMĚT DOTACE:
Částečná kompenzace celkových mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými a krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy COVID-19.

ŽADATEL:
Zaměstnavatelé, kteří museli poslat své zaměstnance na překážku v práci.

VÝŠE PODPORY:
Až 80 % ze způsobilých výdajů (náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci + odpovídající výše zákonných odvodů), maximálně 39 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 28. 2. 2022.

Dotace na podporu subjektů, které představují návštěvníkům i rezidentům unikátní technické dědictví Moravskoslezského kraje.

PŘEDMĚT DOTACE:
Vytváření, rozvoj a podpora prodeje dílčích produktů v rámci regionálního produktu cestovního ruchu Technotrasa, surová krása, rozvoj a modernizace potřebné infrastruktury a služeb pro návštěvníky, podpora letních akcí pro návštěvníky s názvem Fajne léto.

ŽADATEL:
Podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, provozovatelé technické atraktivity nebo technické památky.

VÝŠE PODPORY:
Až 80 % ze způsobilých výdajů projektu, maximálně však 250 000 Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 3. 1. 2022 do 10. 1. 2022.

DĚKUJEME VÁM ZA CELOROČNÍ PŘÍZEŇ A ZA CELÝ TÝM DOTAČNÍ.INFO VÁM PŘEJEME VESELÉ VÁNOCE A MILIONOVÝ NOVÝ ROK! 


 

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn
Web Web
Email Email
Copyright © 2021 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny