Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro veřejný sektor a neziskové organizace z více než 449 otevřených výzev hned v úvodu představujeme dotace na výstavbu nebo rekonstrukci chodníků a cyklostezek. Následují informace ohledně dotace na rozvoj infrastruktury hygienických stanic včetně staveb a modernizace pracovišť. Dotační noviny jsou dále zaměřeny na otevřené výzvy ze Státního fondu životního prostředí, konkrétně je představena dotace na odstranění černých skládek nebo dotace na energetické úspory veřejných budov např. v oblasti zateplení či výměny oken a dveří.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a sněhovou zimu přeje redakce Dotačních novin.
 

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil příjem žádostí pro oblast zvyšování bezpečnosti dopravy. V praxi je možné žádat o podporu ve výši 85 % na výstavbu nebo rekonstrukci chodníků či cyklostezek a dalších prvků, které po své realizaci zvýší bezpečnost v daném úseku. Příjem žádostí pro oblast chodníků probíhá do 11. 2. 2022, u cyklostezek do 25. 2. 2022. V době podání žádosti je nutné mít projekt ve stádiu vysoké stavební připravenosti, tedy mít k dispozici pravomocné stavební povolení či souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. Máte záměr, který by mohl těmto podmínkám odpovídat? Neváhejte nás kontaktovat, rádi váš projekt zdarma posoudíme.

Více informací

Integrovaný regionální operační program vyhlašuje výzvu č. 102 na získání dotace pro rozvoj infrastruktury krajských hygienických stanic, konkrétně na stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť zajišťujících výkon státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany veřejného zdraví.

PŘEDMĚT DOTACE:
Rozvoj infrastruktury krajských hygienických stanic (stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť, pořízení vybavení a technologií včetně IT zařízení, rozvoj vozového parku), rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování.

ŽADATEL:
Hygienické stanice, poskytovatelé lůžkové péče, žadatelé vykonávající službu obecného hospodářského zájmu.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 3. 2022.

Státní fond životního prostředí vyhlašuje výzvu č. 11/2021 na získání dotace na odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj. odpadu odloženého mimo místa k tomu určená na nepovolené „černé skládky“.

PŘEDMĚT DOTACE:
Odstranění nezákonně soustředěného odpadu, zajištění správného nakládání s odpadem.

ŽADATEL:
Obce s rozšířenou působností.

VÝŠE PODPORY:
Až 80 % ze způsobilých výdajů projektu, maximálně 500 000 Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 1. 12. 2021 do 30. 6. 2022.

Cílem dotační podpory je motivovat vlastníky veřejných budov k provedení co nejkvalitnější energeticky úsporné renovace pomocí kombinované realizace zateplení obálky budovy, výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla a další, a to primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.

PŘEDMĚT DOTACE:
Zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace (repase) otvorových výplní, realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání), realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, realizace systémů využívajících odpadní teplo, výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody, instalace fotovoltaického systému včetně akumulace elektrické energie, instalace solárně-termických kolektorů.

ŽADATEL:
Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, státní či národní podniky, správa železnic, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace Územních samosprávných celků, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, církve a náboženské společnosti a jejich svazky, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 1. 12. 2021 do 30. 9. 2022.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn
Web Web
Email Email
Copyright © 2021 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny