Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

v úvodu Dotačních Novin pro soukromý sektor s vámi sdílíme předpokládané vyhlášení termínů ke všem plánovaným výzvám z OP TAK pro rok 2022. Následně z více než 433 otevřených výzev představujeme dotace na asistenční vouchery hlavního města Prahy nebo dotace na podporu lesních ekosystémů v Olomouckém kraji. Závěrem Dotačních Novin je představena dotace na pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a sněhovou zimu vám přeje redakce Dotačních Novin.
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) nahrazuje pro podnikatele dobře známý Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Vyhlášení prvních výzev k předkládání žádosti se již blíží. Mezi plánované výzvy patří: Úspory energie, Obnovitelní zdroje energie, Spolupráce škol a firem, Elektromobilita, Aplikace, Inovace, Potenciál, Marketing a další. Neváhejte nás kontaktovat, probereme s vámi veškeré možnosti financování.
Dotace na přípravu a vypracování dokumentace projektu, který může pro svou realizaci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací získat prostředky z národních, mezinárodních, místních rozpočtů nebo bude realizován i čistě z vlastních zdrojů žadatele.

PŘEDMĚT DOTACE:
Projekt, který prokazatelně a významnou měrou přispívá k dosažení strategického cíle hlavního města Prahy, posiluje spolupráci mezi subjekty inovačního prostředí v Praze a současně u něho existují odůvodněné předpoklady, že intervence bude mít přínosy/dopady pro soukromý sektor v Praze nebo posílí vytváření konkrétních nových či významně změněných produktů, služeb, technologií, postupů (obchodních, řídících a jiných) či vlastností výrobků, které vedou či povedou k většímu úspěchu firem na trhu.

ŽADATEL:
Výzkumná instituce, vysoká škola, firma nebo podnik s pobočkou na území hlavního města Prahy, veřejná správa, samospráva a veřejnoprávní subjekty se sídlem nebo pobočkou na území hlavního města Prahy.

VÝŠE PODPORY:
Až 90 % ze způsobilých výdajů projektu, maximálně 900 tis. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 5. 2022.

Dotace na dosažení plnohodnotné obnovy lesních ekosystémů, jejichž odolnost vůči abiotickým a biotickým činitelům byla v posledním období silně narušena.

PŘEDMĚT DOTACE:
Umělá obnova smrkem ztepilým ve 3 a 4 lesním vegetačním stupni.

ŽADATEL:
Vlastník lesa nebo jiný oprávněný uživatel lesních pozemků (pachtýř, nájemce, spoluvlastník).

VÝŠE PODPORY:
Až 1,5 mil. Kč na jeden kalendářní rok.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 5. 2022.

Národní program Životní prostředí vyhlašuje výzvu s cílem snižování emisí těžkých kovů, které mají imisní limity stanovené zákonem o ochraně ovzduší či jsou regulovány Protokolem o těžkých kovech (jako např. olovo, arsen, kadmium, nikl, rtuť aj.).

PŘEDMĚT DOTACE:
Pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů – olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry), pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení).

ŽADATEL:
Státní podniky, veřejné výzkumné organizace, obchodní společnosti, družstva, fyzické osoby podnikající, obce, kraje, dobrovolné svazky obcí.

VÝŠE PODPORY:
Až 60 % ze způsobilých výdajů projektu, maximálně 10 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 15. 1. 2023.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn
Web Web
Email Email
Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny