Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv autora

Výzva č. 7 MAS Havlíčkův kraj – OPZ – Podpora sociální integrace včetně vzdělávání sociálních pracovníků – opatření 4

hand-2906458_960_720

Dotace na rozvoj sociálních služeb, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Výzva č.8 MAS Havlíčkův kraj – OPZ – Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – opatření 1

businessman-2606506__340

Dotace na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik.

MAS Rakovnicko – IROP – Sociální služby

wheelchair-749985__340

Dotace na rozvoj sociálních služeb, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Rakovnicko – IROP – Hasiči

fire-fighter-2098461__340

Dotace na stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události.

1. výzva MAS Jihozápad – IROP – Podpora hasičů JPO III

fire-165575__340

Dotace na stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události.

3. výzva MAS Jihozápad – IROP – Vzdělávání

child-2205449__340

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

MAS Pomalší – IROP – 2. výzva – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

teaching-928637__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Výzva MAS Ploština, z.s. – OPŽP-výsadby dřevin – 1

environmental-protection-326923__340

Dotace na liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

MAS Česká Kanada – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání

people-2557399__340

Dotace na stavební úpravy a pořízení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.

TA ČR – Pátá veřejná soutěž v programu GAMA

chemist-3014142__340

Technologická agentura České republiky vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 2, Seal of Excellence.